Dobro došli na portal Mreže Riječi
 

Zašto činite što subotom nije dopušteno?

DVADESET I DRUGI TJEDAN KROZ GODINU (9. rujna 2023.)

Prvo čitanje:

Kol l, 21-23

Sa sobom vas izmiri da vas k sebi privede svete i bez mane.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Kološanima

Braćo!

Nekoć i vi bijaste po zlim djelima udaljeni i neprijateljski raspoloženi, a sada u ljudskom tijelu Kristovu, po smrti, Bog vas sa sobom izmiri da vas k sebi privede svete, bez mane i besprigovorne, ako samo ostanete u vjeri utemeljeni, stalni i nepoljuljani u nadi evanđelja koje čuste, koje se propovijeda svakom stvorenju pod nebom, a ja mu, Pavao, postadoh poslužiteljem.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 54, 3-4.6.8

Pripjev:

Evo, Bog mi pomaže!

Spasi me, Bože, svojim imenom
i jakošću svojom izbori mi pravdu!
Poslušaj, Bože, moju molitvu,
i usliši riječi usta mojih!

Evo, Bog mi pomaže,
Gospodin krijepi život moj.
Od srca rado ću ti žrtvovati,
slavit ću ti ime, Gospodine, jer je dobrostivo.

Evanđelje:

Lk 6, 1-5

Zašto činite što subotom nije dopušteno?

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Jedne subote prolazio je Isus kroz usjeve. Učenici su njegovi trgali klasje, trli ga rukama i jeli. A neki farizeji rekoše: »Zašto činite što subotom nije dopušteno?« Odgovori im Isus: »Zar niste čitali što učini David kad ogladnje on i njegovi pratioci? Kako uđe u Dom Božji, uze, pojede i svojim pratiocima dade prinesene kruhove kojih ne smije jesti nitko, nego samo svećenici?« I govoraše im: »Sin Čovječji gospodar je subote!«

Riječ Gospodnja.


Izvor: HILP

Post Tags
Share Post