Dobro došli na portal Mreže Riječi
 

Badava primiste, badava dajte!

ČETRNAESTI TJEDAN KROZ GODINU (13. srpnja 2023.)

Prvo čitanje:

Post 44, 18-21.23b-29; 45, 1-5

Bog me pred vama poslao u Egipat da vas održi na životu.

Čitanje Knjige Postanka

U one dane: Primače se Juda i reče Josipu: »Gospodaru moj, molim te, dopusti sluzi svojem da rekne riječ ušima gospodara svojega, i neka se tvoja srdžba ne razlijeva na tvog slugu: ta ti si ravan faraonu. Pitao je moj gospodar svoje sluge: ‘Imate li oca ili još kojeg brata?’ Svome smo gospodaru odgovorili: ‘Imamo stara oca; on još ima jednog sina, rođena u njegovoj staračkoj dobi. Taj je najmlađi. Njegov je pravi brat umro, tako da je on jedini ostao od svoje majke. Njegov ga otac osobito voli.’ Potom si rekao svojim slugama: ‘Dovedite mi ga ovamo da ga vide moje oči? Ako vaš najmlađi brat s vama ne dođe ovamo, više ne smijete preda me.’ Kad smo se vratili tvome sluzi, ocu mome, kazali smo mu riječi moga gospodara. Naš nam je otac rekao: ‘Idite opet i nabavite nam malo hrane!’ Odgovorili smo: ‘Ne možemo onamo. Samo ako s nama pođe naš najmlađi brat, sići ćemo, jer ne smijemo pred onoga čovjeka ako ne bude s nama naš najmlađi brat.’ Tvoj sluga, otac moj, odvrati nam: ‘Kako znate, žena mi je rodila dva sina. Jedan je nestao, te sam zaključio: sigurno je rastrgan! Od onda ga više nisam vidio. Ako i ovoga od mene odvedete pa ga kakva nesreća snađe, moju ćete sijedu glavu s tugom strovaliti dolje u Podzemlje.’

Josip se više nije mogao svladati pred onima koji su ga okruživali, pa povika: »Neka svi odstupe!« Tako nitko nije ostao s Josipom kad se očitovao svojoj braći. Briznuo je u glasan plač, da su ga i Egipćani mogli čuti. Doznalo se za to i na faraonovu dvoru.

Josip reče svojoj braći: »Ja sam Josip. Otac mi je, dakle, još na životu!« Ali mu braća nisu mogla odgovoriti, toliko se zapanjiše pred njim. Onda će opet Josip svojoj braći: »Primaknite se k meni!« Kad su se primakli, nastavi: »Ja sam Josip, vaš brat; onaj koga ste prodali u Egipat. Ali se nemojte uznemirivati i prekoravati što ste me ovamo prodali; jer Bog me to pred vama poslao da vas održi u životu.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 105, 16-21

Pripjev:

Sjetite se čudesa koja učini Gospodin!

On pozva glad na zemlju,
sve zalihe uništi krušne.
Pred njima čovjeka posla:
Josip u ropstvo bijaše prodan.

Sputaše uzama noge njegove,
u gvožđe mu vrat staviše,
dok se ne ispuni proroštvo njegovo,
Gospodnja ga riječ potvrdi.

Kralj naredi da ga odriješe,
naroda poglavar oslobodi njega.
Za gospodara ga stavi kući svojoj,
za nadstojnika sveg imanja svoga.

Evanđelje:

Mt 10, 7-15

Besplatno primiste, besplatno dajte!

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus apostolima:

»Putem propovijedajte:

‘Približilo se kraljevstvo nebesko!’

Bolesne liječite,

mrtve uskrisujte,

gubave čistite,

zloduhe izgonite!

Besplatno primiste,

besplatno dajte!

Ne stječite zlata, ni srebra, ni mjedi

sebi u pojase,

ni putne torbe,

ni dviju haljina,

ni obuće,

ni štapa.

Ta vrijedan je radnik hrane svoje.

U koji god grad ili selo uđete,

razvidite tko je u njemu dostojan:

ondje ostanite sve dok ne odete.

Ulazeći u kuću,

zaželite joj mir.

Bude li kuća dostojna,

neka mir vaš siđe na nju.

Ne bude li dostojna,

neka se mir vaš k vama vrati.

Gdje vas ne prime

i ne poslušaju riječi vaših,

iziđite iz kuće ili grada toga

i prašinu otresite sa svojih nogu.

Zaista, kažem vam,

lakše će biti zemlji sodomskoj i gomorskoj

na Dan sudnji,

negoli gradu tomu.«

Riječ Gospodnja.

Post Tags
Share Post