Dobro došli na portal Mreže Riječi

DVADESET I PRVI TJEDAN KROZ GODINU (31. kolovoza 2023.)

Prvo čitanje:

1Sol 3, 7-13

Dao Gospodin te jedni prema drugima i prema svima obilovali ljubavlju!

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Solunjanima

Bili smo, braćo, utješeni nad vama, vašom vjerom,

uza svu svoju tjeskobu i nevolju.

Da, sada živimo

kada ste vi postojani u Gospodinu!

I kojom bismo zahvalom mogli Bogu uzvratiti za vas,

za svu radost kojom se zbog vas radujemo

pred Bogom svojim,

dok noću i danju najusrdnije molimo

da vidimo vaše lice

i nadoknadimo manjkavosti vaše vjere?

A sam Bog i Otac naš i Gospodin naš Isus

upravio naš put prema vama!

Vama pak Gospodin dao

te jedni prema drugima i prema svima

rasli i obilovali ljubavlju

kakva je i naša prema vama.

Učvrstio vam srca da budu besprijekorno sveta

pred Bogom i Ocem našim

o Dolasku Gospodina našega Isusa

i svih svetih njegovih s njime.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 90, 3-4.12-14.17

Pripjev:

Nasiti nas smilovanjem svojim da kličemo!

Smrtnike u prah vraćaš
i veliš: »Vratite se, sinovi ljudski!«
Jer je tisuću godina u očima tvojim
ko jučerašnji dan koji je minuo,
i kao straža noćna.

Nauči nas dane naše brojiti,
da steknemo mudro srce.
Vrati se k nama, Gospodine! Ta dokle ćeš?
Milostiv budi slugama svojim!

Jutrom nas nasiti smilovanjem svojim,
da kličemo i da se veselimo u sve dane!
Dobrota Gospodina, Boga našega, nek bude nad nama!
Daj da nam uspije djelo naših ruku,
djelo ruku naših nek uspije!

Evanđelje:

Mt 24, 42-51

Budite pripravni!

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Bdijte dakle jer ne znate u koji dan Gospodin vaš dolazi. A ovo znajte: kad bi domaćin znao o kojoj straži kradljivac dolazi, bdio bi i ne bi dopustio potkopati kuće. Zato i vi budite pripravni jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi.«

»Tko li je onaj vjerni i razumni sluga što ga gospodar postavi nad svojim ukućanima da im izda hranu u pravo vrijeme? Blago onome sluzi što ga gospodar kada dođe nađe da tako radi? Zaista, kažem vam, postavit će ga nad svim imanjem svojim.«

»No, rekne li taj zli sluga u srcu: ‘Okasnit će gospodar moj’ pa stane tući sudrugove, jesti i piti s pijanicama, doći će gospodar toga sluge u dan u koji mu se ne nada i u čas u koji i ne sluti; rasjeći će ga i dodijeliti mu udes među licemjerima. Ondje će biti plač i škrgut zubi.«

Riječ Gospodnja.


Izvor: HILP

Post Tags
Share Post