Dobro došli na portal Mreže Riječi
 

COMECE o etičkoj neopravdanosti uključivanja „prava na pobačaj” u Povelju Europske unije o temeljnim pravima

U kontekstu javne rasprave o uključivanju navodnog prava na pobačaj u Povelju Europske unije o temeljnim pravima, Vijeće biskupskih konferencija Europske unije (COMECE) objavila je priopćenje pod nazivom „Etička neopravdanost temeljnog prava EU-a na pobačaj” koju je razradilo Povjerenstvo za etiku, objavljeno je na mrežnoj stranici COMECE-a.


U dokumentu se tvrdi da je poštovanje neotuđivog dostojanstva svakog ljudskog bića u svakoj fazi života – posebno u situacijama potpune ranjivosti – temeljno načelo u demokratskim društvima. „Utemeljitelji Europske unije, utemeljeni na izvornoj humanističkoj tradiciji koja Europu čini onakvom kakva jest, bili su vrlo svjesni temeljne važnosti neotuđivog dostojanstva ljudskog bića”, navodi se.

Mons. Anton Jamnik, predsjednik Povjerenstva za etiku COMECE-a, navodi da „zemlje članice EU-a imaju vrlo različite ustavne tradicije u pogledu pravnog reguliranja pobačaja, stoga bi uspostavljanje temeljnog prava na pobačaj bilo protiv općih načela prava Unije”.

U dokumentu se također ponavlja da „nema priznatog prava na pobačaj u europskom ili međunarodnom pravu”.

Početkom 2022. COMECE je izrazio duboku zabrinutost zbog prijedloga francuskog predsjednika Emmanuela Macrona o uključivanju navodnog prava na pobačaj u Povelju Europske unije o temeljnim pravima.

U srpnju 2022., reagirajući na rezoluciju Europskog parlamenta, COMECE je objavio izjavu kojom potiče političke vođe „da rade na većem jedinstvu među Europljanima, a ne na stvaranju većih ideoloških barijera i polarizacije”, piše na mrežnoj stranici COMECE-a.

Post Tags
Share Post