Dobro došli na portal Mreže Riječi
 

Ne govorite vi, nego Duh Oca vašega govori u vama!

ČETRNAESTI TJEDAN KROZ GODINU (14. srpnja 2023.)

Prvo čitanje:

Post 46, 1-7.28-30

Pošto sam rođenim očima vidio da si još živ, mogu umrijeti.

Čitanje Knjige Postanka

U one dane: Izrael krene na put sa svim što bijaše njegovo i stigne u Beer Šebu te prinese žrtvu Bogu svoga oca Izaka. U noćnom viđenju zovne Bog Izraela: »Jakove! Jakove!« On odgovori: »Evo me!« »Ja sam Bog — reče — Bog tvoga oca. Ne boj se sići u Egipat, jer ću ondje od tebe proizvesti velik narod. Ja ću sići u Egipat s tobom i sam ću te vratiti ovamo; a Josip će ti svojom rukom oči sklopiti.«

I Jakov krene iz Beer Šebe. Sinovi Izraelovi postave svoga oca Jakova, svoju djecu i svoje žene u kola što ih je faraon poslao da ga prevezu.

Uzmu sa sobom svoje blago i dobra što ih bijahu stekli u zemlji kanaanskoj, te stignu Jakov i sve njegovo potomstvo u Egipat. Sa sobom je u Egipat doveo svoje sinove i unuke, svoje kćeri i kćeri svojih sinova, sve svoje potomstvo.

A Judu Izrael posla naprijed k Josipu da se pred njim pojavi u Gošenu. Kad stignu u gošenski kraj, Josip upregne svoja kola i zaputi se u Gošen — u susret svome ocu Izraelu. Stupivši preda nj, pade mu oko vrata, i dugo je tako plakao. Onda Izrael reče Josipu: »Sada, pošto sam rođenim očima vidio da si još živ, mogu umrijeti.«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 37,3-4.18-19.27-28.39-40

Pripjev:

Od Gospodina dolazi spas pravednicima.

U Gospodina se uzdaj i čini dobro,
da smiješ stanovati u zemlji
i živjeti u miru.
Sva radost tvoja neka bude Gospodin:
on će ispuniti želje tvoga srca!

Gospodin se brine za život čestitih,
dovijeka će trajati baština njihova.
Neće se postidjeli u vrijeme nevolje,
bit će siti u danima gladi.

Zla se kloni i čini dobro,
i ostat ćeš dovijeka.
Jer Gospodin ljubi pravdu
i pobožnika svojih ne ostavlja.
Zauvijek će biti zatrti zlikovci,
istrijebit će se potomstvo bezbožnika.

Od Gospodina dolazi spas pravednicima,
on im je zaklon u vrijeme nevolje.
Gospodin im pomaže, on ih izbavlja:
on će ih izbaviti od zlotvora i spasiti,
jer u njemu traže okrilje.

Evanđelje:

Mt 10, 16-23

Ne govorite vi, nego Duh Oca vašega!

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim apostolima:

»Evo, ja vas šaljem

kao ovce među vukove.

Budite dakle mudri kao zmije,

a bezazleni kao golubovi!

Čuvajte se ljudi,

jer će vas predavati vijećima

i po svojim će vas sinagogama bičevati.

Pred upravitelje će vas i kraljeve vodit

poradi mene, za svjedočanstvo njima i poganima.

Kad vas predadu, ne budite zabrinuti

kako ili što ćete govoriti.

Dat će vam se u onaj čas

što ćete govoriti.

Ta ne govorite to vi,

nego Duh Oca vašega govori u vama!

Brat će brata predavati na smrt

i otac dijete.

Djeca će ustajati na roditelje

i ubijati ih.

Svi će vas zamrziti

zbog imena moga.

Ali tko ustraje do svršetka,

bit će spašen.

Kad vas stanu progoniti u jednom gradu,

bježite u drugi.

Zaista, kažem vam,

nećete obići gradova izraelskih

prije nego što dođe Sin Čovječji.«

Riječ Gospodnja.

Post Tags
Share Post