Dobro došli na portal Mreže Riječi
 

Ovo je moja zapovijed: ljubite jedni druge!

PETI VAZMENI TJEDAN (12. svibnja 2023.)

Prvo čitanje:

Dj 15, 22-31

Zaključismo Duh Sveti i mi ne nametati vam nikakva tereta osim onoga što je potrebno.

Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Apostoli i starješine zajedno sa svom Crkvom zaključe izabrati neke muževe između sebe i poslati ih u Antiohiju s Pavlom i Barnabom. Bijahu to Juda zvani Barsaba, i Sila, muževi vodeći među braćom. Po njima pošalju ovo pismo:

»Apostoli i starješine, braća, braći iz poganstva po Antiohiji, Siriji i Ciliciji — pozdrav!«

»Budući da smo čuli kako vas neki od naših, ali bez našega naloga, nekakvim izjavama smetoše i duše vam uznemiriše, zaključismo jednodušno izabrati neke muževe i poslati ih k vama zajedno s našim ljubljenim Barnabom i Pavlom, ljudima koji su svoje živote izložili za ime Gospodina našega Isusa Krista. Šaljemo vam dakle Judu i Silu. Oni će vam i usmeno priopćiti to isto. Zaključismo Duh Sveti i mi ne nametati vam nikakva tereta osim onoga što je potrebno: uzdržavati se od mesa žrtvovana idolima, od krvi, od udavljenoga i od bludništva. Budete li se toga držali, dobro ćete činiti. Živjeli!«

Oni su se dakle oprostili i sišli u Antiohiju; sabrali su mnoštvo i predali pismo. Kad ga pročitaše, svi se obradovaše zbog ohrabrenja.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 57, 8-12

Pripjev:

Hvalit ću te, Gospodine, među narodima.

Postojano je srce moje, Bože,
postojano je srce moje;
pjevat ću i svirati.
Probudi se dušo moja!
Probudi se, harfo i citro!
Probudit ću zoru jutarnju
.
Hvalit ću te, Gospodine, među narodima,
među pucima pjevat ću tebi:
jer do neba je dobrota tvoja,
do oblaka vjernost tvoja.
Uzvisi se, Bože, nad nebesa,
slava tvoja nek je nad svom zemljom!

Evanđelje:

Iv 15, 12-17

Ovo je moja zapovijed: ljubite jedni druge!

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Ovo je moja zapovijed:

ljubite jedni druge

kao što sam ja vas ljubio!

Veće ljubavi nitko nema od ove:

da tko život svoj položi za svoje prijatelje.

Vi ste prijatelji moji

ako činite što vam zapovijedam.

Više vas ne zovem slugama

jer sluga ne zna

što radi njegov gospodar;

vas sam nazvao prijateljima

jer vam priopćih sve

što sam čuo od Oca svoga.

Ne izabraste vi mene,

nego ja izabrah vas

i postavih vas

da idete i rod donosite

i rod vaš da ostane

te vam Otac dadne

što ga god zaištete u moje ime.

Ovo vam zapovijedam:

da ljubite jedni druge.«

Riječ Gospodnja.

Post Tags
Share Post