Dobro došli na portal Mreže Riječi

Isuse dobri, Isuse mladi,

Isuse, dvostruko mlađi od mene,

Uvijek zašutim na dan Tvoga rođenja, 

I samo lutam pokraj oltara i mnoštva malih Betlehema

I tada bih neko djetešce, mjesto Tebe, pogladio po kosi.

Djetešce što prosi…

A danas, dva duga tisućljeća,

Od Tvog na tron križa ustoličenja,

I čuda uskrsnuća,

Vjerujem još samo u čuda, tajne i 

Stvarna priviđenja…

I eto, htio bih da nas dvojica

Prošećemo ovim našim starim ulicama,

Kao dva Božja sina.

Ja star, a Ti, Isuse, mlad

O, kako mlad,

I sjednemo u neku kavanu.

I kao na misi gucnemo kap rumena vina…

A ja ću tad iz džepa izvući

Knjižicu jednu

Iz starih vremena

Znaš onu, Nikole Šopa,

I čitat ćemo potiho stihove

Poput gladi svježeg kruha

Stihove – Isus i moja sjena…

Isuse dobri, Isuse mladi,

Ti meni daruj mirnoću kraja,

A ja ću Tebi – Šopa…


Tomislav Durbešić, Treće tisućljeće, 2001.


tron (grč.: thrónos – sjedalo) – prijestolje kralja ili kakva vladara 


GRAĐA ZA VJEROUČITELJE

O pojmovima

Dijete

Pojmovi dijete i djetinjstvo simboli su nevinosti i čistoće, to jest edenskoga stanja. U kršćanskoj se ikonografiji anđeli nerijetko prikazuju kao djeca. Djeca su i znak Božjeg blagoslova. Budući da je dijete nedovršeno biće, valja odgajati poukom, riječju i primjerom,  tj. zborom i tvorom. Dijete je Božji povlaštenik: U ustima djece i dojenčadi hvalu si spremio protiv neprijatelja (Ps 8, 3a). I Isus, Sin Božji, postao je djetetom.

O hrvatskom jeziku 

FRAZEMI I NJIHOVO ZNAČENJE

biti dijete – vladati se poput djeteta: neodraslo, neodgovorno  

čudo od djeteta – dijete izvanrednih, nadprosječnih sposobnosti

kao dijete na sisi – biti u sigurnu i udobnu okružju

dijete svoga vremena – osoba koja usvojila moral i običaje i duh vremena u kojem živi 

divlje dijete – neodgojeno ili zapušteno dijete,

nezakonito dijete – dijete rođeno izvan braka

dijete prirode – čovjek izvan utjecaja urbane kulture

očevo dijete – dijete slično očevu karakteru i sklonostima

donijeti dijete na svijet – roditi dijete

nositi dijete pod srcem – biti trudna, biti u drugom stanjus prljavom vodom izbaciti dijete    osuđivati ili koriti što zapostavljajući dobre strane; ići predaleko


POSLOVICE     

Daj dite materi.

Ako Božić ne će kaše, hoće djeca.

Da Bog djetetu ne da ono što mati i otac misle.

Dinari su nespori kao i djeca.

Djeca, pijanci i  budale pravdu govore.

Djeca se čude svačemu, a ljudi ničemu.

Dok su djeca u lugu, otac je u dugu.

Zloj materi i njezina su djeca pastorčad.

Ko ima djece, nijesu svi zalogaji zanjega.

Veseli se ka i mater mrtvu djetetu.

U tvrda oca, kradljiva djeca.

Kupi kao kuga djecu.

U stara oca sirotna djeca.


Uz razgovor s učenicima

Poticaj za iskazivanje osjećaja i stavova

Pročitajte pjesmu tiho, zatim naglas: je li vas čime iznenadila ili zapanjila?

Pronađite primjere pjesnikova obraćanja Isusu:

a) očekivana i uobičajena 

b) neočekivana i neuobičajena.

Na kojim sve mjestima pjesnik traži Isusa? U kakvu je odnosu Isus prema tim mjestima? Jesu li u skladu s evanđeoskim tekstovima?

Je li vam pjesnička poredba da nas dvojica (…) kao dva Božja sina. prihvatljiva ili 

neprihvatljiva? Objasnite.

Dokažite ili opovrgnite:

a) pjesnikova šutnja na dan Isusova rođenja svojevrsno je razmatranje o Životu i životu 

b) pjesnik voli Isusa, slijedi njegov nauk 

c) sve tri imenice u naslovu pjesme imaju doslovno i preneseno značenje koje se odnosi na Isusa.

Ako vam se svidjela pjesma, neka vam bude poticaj de se „pismom“ obratite Isusu nalik pjesnikovu načinu.


O pjesniku

https://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=5187

Na  https://www.youtube.com/watch?v=m7UaeCK_zcw  poslušajte Durbešićevu pjesmu Stid me je u interpretaciji glumca Mladena Vulića.

dr. sc. Nada Babić

Share Post