Dobro došli na portal Mreže Riječi

Sveta Emerencijana bila je mučenica i najbolja prijateljica Svete Agneze (Janje). Rođena je u Rimu, u 3. stoljeću.


Prema izvješću o muci Svete Agneze, upravo je Emerencijana, kao vrlo mlada djevojka, bila prisutna među vjernicima koji su s udjelovali na pogrebu Svete Agneze. Dogodio se tada i strašan napad na kršćane, od strane pogana.

Ljudi su počeli bježati kako bi spasili živote. Ne i Emerencijana. Hrabro se suočila s napadačima i potvrdila im je da je kršćanka i prijateljica Svete Janje. Pogani su je tada kamenovali do smrti. Dogodilo se to u Dioklecijanovo doba.

Njezine relikvije otkrivene su zajedno sa relikvijama Svete Agneze na drevnoj cesti Via Nomentana.
Papa Pavao V. dao je potom izraditi srebrni kovčeg, u kojeg su premještena tijela obiju svetica te se danas se nalaze u rimskoj bazilici Svete Agneze.

Svetoj Emerencijani posvećene su mnoge crkve, oltari i župe u Italiji i svijetu.

Na umjetničkim djelima, često je prikazana sa ljiljanima i kamenom.
 

Izvor: Laudato

Post Tags
Share Post