Dobro došli na portal Mreže Riječi

Neki učenjaci smatraju da je bio levit u hramskoj službi zbog psalma na kraju knjige.


Prorok Habakuk smatra se piscem knjige pisane sredinom ili krajem 7. stoljeća pr. Kr., nedugo prije nego što su Kaldejci (Babilonci novobabilonskog kraljevstva) osvojili Jeruzalem. O Habakuku se zna najmanje od svih pisaca Biblije. On, Zaharija i Habakauk jedini su biblijski proroci koji su za sebe i napisali da su proroci. Njegovo ime (po mišljenju sv. Jeronima) dolazi od hebrejske riječi חבק (‘khavak’) i znači ‘zagrljaj’, ili od akadske riječi ‘hambakuku’, što je vrsta biljke. Ime mu se spominje samo u ovoj knjizi i nigdje drugdje u Bibliji. Neki učenjaci smatraju da je bio levit u hramskoj službi zbog psalma na kraju knjige. Spominje se u nekoliko starih knjiga koje nisu biblijske.

Knjiga se sastoji od triju poglavlja, 8. je među 12 malih proročkih knjiga. Ima tri glavne teme: razgovor između Boga i Habakuka, prorokovanje budućih nesreća i psalam.

Na početku prorok vrlo odvažno, kao ni jedan drugi prorok, postavlja Bogu pitanja o nepravdi i zašto tu Bog nešto ne poduzima: ”Dokle ću, Jahve, zapomagati, a da ti ne čuješ? Vikati k tebi ‘Nasilje!’ a da ti ne spasiš?” (Hab 1,2). On žali nad stanjem svoga naroda i stalo mu je do toga da se stanje popravi. Bog se prvi put javlja proroku i poručuje da će poslati Kaldejce, divlji i naprasit narod, da napadnu njegov narod, jer je narod bio grješan. Prorok je, neugodno iznenađen, pogotovo zato što su Kaldejci nemoralniji narod od njegova naroda, i dalje upozorava na nepravde: ”Prečiste su tvoje oči da bi zloću gledale. Ti ne možeš motriti tlačenja. Zašto gledaš vjerolomce, šutiš kad zlikovac ništi pravednijeg od sebe?” (Hab 1,13-14).

Prorok čeka odgovor, a Bog drugi put progovori i kaže mu da zapiše viđenje: “(…) Gle: propada onaj čija duša nije pravedna, a pravednik živi od svoje vjere.” (Hab 2,4). Glavna misao u ovoj proročkoj knjizi: ‘pravednik živi od svoje vjere’ (pravednik će biti spašen ako vjeruje u Boga), važna ja kršćanska misao. Citirana je u Poslanici Rimljanima (Rim 1,17), Poslanici Galaćanima (Gal 3,11) i Poslanici Hebrejima (Heb 10,38) i koristila se u raspravama o vjeri. Bog poručuje da će i Kaldejci doživjeti veliku kaznu, ali puno težu, jer su činili još gora djela.

U trećem poglavlju prorok Habakuk pjeva psalam Bogu. Prisjeća se Božje slave i moći u izbavljanju izraelskog naroda. Premda mu nije sve jasno, vjeruje Bogu: ”Ali ja ću se radovati u Jahvi i kliktat ću u Bogu, svojem Spasitelju” (Hab 3,18).

U Djelima apostolskim (Dj 13,41), sveti je Pavao propovijedao u antiohijskoj sinagogi. Na kraju te propovijedi naveo je citat iz ove proročke knjige (Hab 1,5).

Izvor: Laudato

Post Tags
Share Post