Dobro došli na portal Mreže Riječi

Na zadnji dan građanske godine, na Staru godinu, Crkva slavi blagdan svetoga pape Silvestra.


On je ušao i u našu staru hrvatsku božićnu popijevku “Narodi nam se Kralj nebeski”, koja pjeva: “Silvestar papa k njim se pridruži (svecima koje slavimo kroz božićnu osminu), koga na nebesih okruniše.”

Današnji svetac živio je u razdoblju progona i ubijanja kršćana i razdoblju Milanskog edikta kojim je kršćanstvo dobilo slobodu. Godinu dana nakon Milanskog edikta tj. 314. izabran je Silvestar za papu kao 34. nasljednik sv. Petra. Svi njegovi prethodnici na papinskoj stolici bili su mučenici, iako svaki ne umire izravno od pretrpljenih muka.

Kad je Crkva izašla iz katakomba, započela je s gradnjom svojih crkva i bazilika, prostora za bogoslužje. No, još važnije od toga bila je nutarnja izgradnja na koju se sveti papa Silvestar dao čitavim srcem. Za njegova pontifikata održan je i prvi opći sabor u Niceji 325. godine koji je osudio arijevsko krivovjerje. Pun zasluga za Crkvu umro je sveti papa Silvestar 31. prosinca 335. Njegove relikvije se čuvaju u crkvi sv. Silvestra u Rimu.

Stara je godina, Silvestrovo, dan je to kada se prisjećamo svega što je bilo baš u toj godini, a 2018. svaki od nas pamtit će po nečemu osobnom. Ono dobro zadržat ćemo u srcu, ono loše probat ćemo zaboraviti. No, zahvalni smo na svakom danu Gospodinu, jer  jako je puno malih stvari s kojima živimo, a o njima gotovo i ne razmišljamo, iako su to posebni darovi Božji.

Tradicionalnom misom zahvalnicom, Te Deumom (Tebe Boga hvalimo), Crkva obilježava završetak građanske godine.

Pjevajmo danas „Oče naš“, najljepšu zahvalu Bogu u zajedničkoj molitvi.

Izvor: Laudato

Post Tags
Share Post