Dobro došli na portal Mreže Riječi

Na današnji dan, 14. veljače, slavimo svetca mladih i zaljubljenih, sv. Valentina.


Nije poznato na koji je način ovaj svetac povezan s ovim običajem, možda je posrijedi tek podudarnost što njegov blagdan pada u vrijeme kada se ptice u očekivanju proljeća počinju gnijezditi, u vrijeme buđenja života i ljubavi.

Sv. Valentin bio je biskup grada Terni, svećenik i liječnik. Prema predaji, oko 270. godine zbog crkvenih poslova došao je u Rim, za vrijeme progona cara Klaudija. Tamo je pomagao zarobljenim kršćanima i potajno vjenčavao kršćanske parove.

Na upit cara Klaudija zašto nije na njegovoj strani, Valentin je odgovorio caru da su njegova božanstva beskorisna te da je jedino Krist donio čovjeku spasenje i nadu u bolji svijet.

Klaudije ga je smatrao prijateljem i nije ga želio osuditi na smrt, već ga je stavio u kućni pritvor kod jednog plemića poganina, nadajući se da će tako Valentina udaljiti od vjere.

Dok je bio u pritvoru, Valentin je Božjom milošću vratio vid domaćinovoj kćeri i obratio pogansku plemićku obitelj na kršćanstvo. Nakon tog događaja, car ga je odlučio predati rimskom prefektu, koji je naredio odrubiti Valentinu glavu. Bilo je to 269. godine na Flaminskoj Cesti, sjeverno od Rima.

Na njegovu grobu papa Julije I. sagradio je baziliku u 4. stoljeću.

Sveti Valentin zaštitnik je zaljubljenih i zaručnika.

Izvor: Laudato

Post Tags
Share Post