Dobro došli na portal Mreže Riječi
 

Tko je vidio mene, vidio je i Oca.

ČETVRTI VAZMENI TJEDAN (6. svibnja 2023.)

Prvo čitanje:

Dj 13, 44-52

Obraćamo se evo poganima.

Čitanje Djela apostolskih

Iduće se subote gotovo sav grad zgrnu čuti riječ Gospodnju. Kad su Židovi ugledali mnoštvo, puni zavisti psujući suprotstavljali su se onomu što je Pavao govorio. Nato im Pavao i Barnaba smjelo rekoše: »Trebalo je da se najprije vama navijesti riječ Božja. Ali kad je odbacujete i sami sebe ne smatrate dostojnima života vječnoga, obraćamo se evo poganima. Jer ovako nam je zapovjedio Gospodin:

Postavih te za svjetlost poganima

da budeš na spasenje do nakraj zemlje.

Pogani koji su slušali radovali su se i slavili riječ Gospodnju te povjerovaše oni koji bijahu određeni za život vječni. Riječ se pak Gospodnja pronese po svoj onoj pokrajini.

Ali Židovi potakoše ugledne bogobojazne žene i prvake gradske te zametnuše progon protiv Pavla i Barnabe pa ih izbaciše iz svoga kraja. Oni pak stresu prašinu s nogu protiv njih pa odu u Ikonij.

A učenici su se ispunjali radošću i Duhom Svetim.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 98, 1-4

Pripjev:

Svi krajevi svijeta vidješe spasenje Boga našega.

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu,
jer učini djela čudesna.
Pobjedu mu pribavi desnica njegova
i sveta mišica njegova.

Gospodin obznani spasenje svoje,
pred poganima pravednost objavi.
Spomenu se dobrote i vjernosti
prema domu Izraelovu.

Svi krajevi svijeta vidješe
spasenje Boga našega.
Sva zemljo, poklikni Gospodinu,
raduj se, kliči i pjevaj!

Evanđelje:

Iv 14, 7-14

Tko je vidio mene, vidio je i Oca.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Da ste upoznali mene,

i Oca biste moga upoznali.

Od sada ga i poznajete

i vidjeli ste ga.«

Kaže mu Filip:

»Gospodine, pokaži nam Oca

i dosta nam je!«

Nato će mu Isus:

»Filipe, toliko sam vremena s vama

i još me ne poznaš?«

»Tko je vidio mene, vidio je i Oca.

Kako ti onda kažeš: ‘Pokaži nam Oca’?

Ne vjeruješ li

da sam ja u Ocu i Otac u meni?

Riječi koje vam govorim od sebe ne govorim:

Otac koji prebiva u meni čini djela svoja.

Vjerujte mi:

ja sam u Ocu i Otac u meni.

Ako ne inače, zbog samih djela vjerujte.

Zaista, zaista, kažem vam:

Tko vjeruje u mene,

činit će djela koja ja činim;

i veća će od njih činiti

jer ja odlazim Ocu.

I što god zaištete u moje ime,

učinit ću,

da se proslavi Otac u Sinu.

Ako me što zaištete u moje ime,

učinit ću.«

Riječ Gospodnja.

Post Tags
Share Post