Dobro došli na portal Mreže Riječi
 

Volja je Oca mojega da tko god vidi Sina, ima život vječni.

III. VAZMENA NEDJELJA (17. travnja 2024.)

Prvo čitanje:

Dj 8, 1b-8

Obilazili su navješćujući Riječ.

Čitanje Djela apostolskih

U onaj dan navali velik progon na Crkvu u Jeruzalemu. Svi se osim apostola raspršiše po krajevima judejskim i samarijskim. Bogobojazni su ljudi pokopali Stjepana i održali veliko žalovanje za njim. Savao je pak pustošio Crkvu: ulazio je u kuće, odvlačio muževe i žene i predavao ih u tamnicu.

Oni dakle što su se raspršili obilazili su navješćujući Riječ. Filip tako siđe u grad samarijski i stade im propovijedati Krista. Mnoštvo je jednodušno prihvaćalo što je Filip govorio slušajući

ga i gledajući znamenja koja je činio. Doista, iz mnogih su opsjednutih izlazili nečisti duhovi vičući iza glasa, a ozdravljali su i mnogi uzeti i hromi. Nasta tako velika radost u onome gradu.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 66, 1-3a.4-7a

Pripjev:

Kliči Bogu sva zemljo!

Kliči Bogu, sva zemljo,
opjevaj slavu imena njegova,
podaj mu hvalu dostojnu.
Recite Bogu:
»Kako su potresna djela tvoja!

Sva zemlja nek ti se klanja i nek ti pjeva,
neka pjeva tvom imenu!«
Dođite i gledajte djela Božja,
čuda učini među sinovima ljudskim.

On pretvori more u zemlju suhu,
te rijeku pregaziše.
Stog se njemu radujmo!
Dovijeka vlada jakošću svojom.

Evanđelje:

Iv 6, 35-40

Volja je Oca mojega da tko god vidi Sina, ima život vječni.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme reče Isus mnoštvu:

»Ja sam kruh života.

Tko dolazi k meni,

neće ogladnjeti;

tko vjeruje u mene,

neće ožednjeti nikada.

No rekoh vam:

vidjeli ste me, a opet ne vjerujete.

Svi koje mi daje Otac

doći će k meni,

i onoga tko dođe k meni

neću izbaciti;

jer siđoh s neba

ne da vršim svoju volju,

nego volju onoga koji me posla.

A ovo je volja onoga koji me posla:

da nikoga od onih koje mi je dao

ne izgubim,

nego da ih uskrisim u posljednji dan.

Da, to je volja Oca mojega

da tko god vidi Sina

i vjeruje u njega,

ima život vječni

i ja da ga uskrisim u posljednji dan.«

Riječ Gospodnja.


Izvor: HILP

Post Tags
Share Post