Dobro došli na portal Mreže Riječi
 

Evo, začet ćeš i roditi sina!

DVADESETI TJEDAN KROZ GODINU (22. kolovoza 2023.)

Prvo čitanje:

Iz 9, 1-6

Sin nam je darovan.

Čitanje Knjige proroka Izaije

Narod koji je u tmini hodio

svjetlost vidje veliku;

onima što mrkli kraj smrti obitavahu

svjetlost jarka osvanu.

Ti si radost umnožio,

uvećao veselje

i oni se pred tobom raduju

kao što se žetvi raduju žeteoci,

kao što kliču koji dijele plijen.

Jer teški jaram njegov,

batinu pleća njegovih,

šibu njegova goniča

slomio si ko u dan midjanski.

Da, sva bojna obuća,

svaki plašt krvlju natopljen,

izgorjet će

i bit će ognju hrana.

Jer dijete nam se rodilo,

sin nam je darovan;

na plećima njegovim vlast je

i nazvan je imenom:

»Savjetnik čudesni, Bog silni,

Otac vječni, Knez mira« —

da poraste vlast

i mir bez kraja

na prijestolju Davidovu

i u kraljevstvu njegovu

te se učvrsti i utvrdi

u pravu i pravednosti

od sada pa dovijeka.

Privržena ljubav Gospodina nad Vojskama

to će učiniti!

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 113, 1-8

Pripjev:

Blagoslovljeno ime Gospodnje dovijeka!

Hvalite, sluge Gospodnje,
hvalite ime Gospodnje!
Blagoslovljeno ime Gospodnje
sada i dovijeka!

Od istoka sunca do zalaska
hvaljeno bilo ime Gospodnje!
Uzvišen je Gospodin nad sve narode,
slava njegova nebesa nadvisuje.

Tko je kao Gospodin, Bog naš,
koji u visinama stoluje
i gleda odozgo nebo i zemlju?

Podiže iz prašine uboga,
iz gliba vadi siromaha
da ga posadi s prvacima,
s prvacima svoga naroda.

Evanđelje:

Lk 1, 26-38

Evo, začet ćeš i roditi sina.

Čitanje svetoga evanđelja po Luki

U ono vrijeme posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija. Anđeo uđe k njoj i reče: »Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!« Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav. No anđeo joj reče: »Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga. Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.«

Nato će Marija anđelu: »Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?« Anđeo joj odgovori: »Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji. A evo tvoje rođakinje Elizabete: i ona u starosti svojoj zače sina. I njoj, nerotkinjom prozvanoj, ovo je već šesti mjesec. Ta Bogu ništa nije nemoguće!«

Nato Marija reče: »Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi.« I anđeo otiđe od nje.

Riječ Gospodnja.


Izvor: HILP

Post Tags
Share Post