Dobro došli na portal Mreže Riječi

PETI VAZMENI TJEDAN (9. svibnja 2023.)

Prvo čitanje:

Dj 14, 19-28

Pripovjediše Crkvi što sve Bog učini po njima.

Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Iz Antiohije i Ikonija nadođu neki Židovi, pridobiju svjetinu te kamenuju Pavla i odvuku ga izvan grada misleći da je mrtav. Kad ga pak okružiše učenici, usta on i uđe u grad. Sutradan ode s Barnabom u Derbu.

Pošto navijestiše evanđelje tomu gradu i mnoge učiniše učenicima, vratiše se u Listru, u Ikonij i u Antiohiju. Utvrđivali su duše učenika bodreći ih da ustraju u vjeri jer da nam je kroz mnoge nevolje ući u kraljevstvo Božje. Postavljali su im po crkvama starješine te ih, nakon molitve i posta, povjeravahu Gospodinu u kojega su povjerovali.

Pošto su prešli Pizidiju, stigoše u Pamfiliju. U Pergi navijestiše Riječ pa siđu u Ataliju. Odande pak odjedre u Antiohiju, odakle ono bijahu povjereni milosti Božjoj za djelo koje izvršiše.

Kada stigoše, sabraše u Crkvu i pripovijediše što sve Bog učini po njima: da i poganima otvori vrata vjere. I proveli su nemalo vremena s učenicima.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 145, 10-13b.21

Pripjev:

Prijatelji tvoji, Gospodine, nek objave slavu divnoga kraljevstva tvoga.

Nek te, Gospodine, slave sva djela tvoja
i tvoji sveti nek te blagoslivlju!
Neka kazuju slavu tvoga kraljevstva,
neka o sili tvojoj govore.

Nek objave ljudskoj djeci silu tvoju
i slavu divnoga kraljevstva tvoga.
Kraljevstvo tvoje kraljevstvo je vječno,
tvoja vladavina za sva pokoljenja.

Nek usta kazuju hvalu Gospodnju,
i svako tijelo nek slavi sveto ime njegovo –
uvijek i dovijeka.

Evanđelje:

Iv 14, 27-31a

Mir vam svoj dajem!

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Mir vam ostavljam,

mir vam svoj dajem.

Dajem vam ga, ali ne kao što svijet daje.

Neka se ne uznemiruje vaše srce i neka se ne straši.

Čuli ste, rekoh vam:

‘Odlazim i vraćam se k vama’.

Kad biste me ljubili, radovali biste se

što idem Ocu,

jer Otac je veći od mene.

Kazao sam vam to sada,

prije negoli se dogodi,

da vjerujete kad se dogodi.

Neću više s vama mnogo govoriti

jer dolazi knez svijeta.

Protiv mene ne može on ništa.

Ali neka svijet upozna da ja ljubim Oca

i da tako činim kako mi je zapovjedio Otac.«

Riječ Gospodnja.

Post Tags
Share Post