Dobro došli na portal Mreže Riječi

Iz tihoga kuta hrama

i ja se opraštam, Bože,

od ovog velikog dana,

koji si stvorio ti.

I odlazim sav zanesen

sa dušom koja za vječnost

ko srce monaha zri.

I pjevam: nek ti je slava,

Bože, u osobe tri.

Jeronim Korner


GRAĐA ZA VJEROUČITELJE

O pojmovima

 • HRAM

Staroslavenska riječ hram (stsl. xramъ, češ. chrám) znači zaklon. Općenito označuje građevinu namijenjenu štovanju kakva božanstva i prostor za bogoslužje, time je i znak božanske prisutnosti i mjesto prinošenja žrtve. Riječ hram u stilskom se izričaju može odnositi i na bilo koju bogomolju: crkvu, sinagogu, džamiju itd. Svojim gradnjom, smještajem u prostoru, unutarnjim i vanjskim obilježjima hramovi predočuju zemlju i nebo, kozmogoniju i teologiju.

 • DAN

Riječ dan često doživljavamo kao vrijeme od izlaska do zalaska Sunca. Astronomski, dan je vrijeme za koje se Zemlja jednom okrene oko svoje osi. U staroslavenskom jeziku dan znači sjaj, zračenje. Simbolički dan nalikuje ljudskom životu pa se odsječci dana kreću od začetka svjetla: praskozorje, zora, jutro, dan, podne do začetka noći: predvečerje, suton, večer, noć. Na sličan način i godišnja doba nalikuju danu: proljeće (zora), ljeto (podne), jesen (suton) i zima (noć)te se tom sličnošću i dan podudarao s godinom.


O hrvatskom jeziku

 • FRAZEMI I NJIHOVO ZNAČENJE

kao dan i noć – goleme i vidljive razlike ili suprotnosti

brojiti dane – nestrpljivo očekivati koga ili što

daleki dani – prošlo vrijeme, davna prošlost

utući/ubijati dan – gubiti, tratiti vrijeme, besposličariti  

gubiti dane – besposličariti

čekati bolje dane – biti strpljiv i ustrajan

cijeli Božji dan – vrijeme od zore do mraka, izrazito dugo vrijeme

čuvati za crne dane – štedjeti za dane oskudice

dan za danom – stalno biti u istim okolnostima, sve više i više

do dana današnjega – čekanje na što do čas kad se izgovara frazem

dobar kao dobar dan – plemenit i skroman čovjek

k’o da tri dana nije jeo – proždrljiva osoba

čekati svoj dan – pripremati se za što vrijedno, potrebno ili željeno

izbiti (izići) na svjetlo dana – biti javno objavljeno; objaviti knjigu

odbrojeni su mu dani – biti osuđen na propast; biti blizu smrti

jasno k’o dan – nepobitno, nedvojbeno, posve jasno  

dan i noć – neprekidno, bez prestanka

usred bijela dana – svima na vidiku, očito

ne vidjeti bijelog dana – biti stalno usredotočen na posao, crnčiti 

pod stare dane – u poodmaklim godinama, u dubokoj starosti         

do naših dana – u naše vrijeme

 • POSLOVICE     

Skupljaj bijele novce za crne dane.

Ne zna se što nosi dan, a što nosi noć.

Ima dana za megdana. Bit će dana za megdana. 

(*megdan – nadmetanje u tjelesnim vještinama: u skakanju, jahanju, bacanju koplja, kamena; prenes.: boj, bitka)


Uz razgovor s učenicima

 • Poticaj za iskazivanje osjećaja i stavova

Pomno čitajući pjesmu, odgovorite na pitanja:

 1. Koja su sve svojstva mjesta u kojem se nalazi pjesnik (lirski subjekt)? Imenujte to mjesto.
 2. Komu se obraća? Što je razlog obraćanja?
 3. Što sve lirski subjekt čini navedite radnje (glagoli) i kako se osjeća ili ćuti (pridjevi, sklopovi riječ)?
 4. Imenujte lirski subjekt.
 5. Zaključite o kojemu danu u godini može biti riječ? Obrazložite svoj zaključak.

Prisjetite se molitve kojom ste se obraćali Bogu hvaleći ga ili slaveći svojim riječima, potom sebi odgovorite:

 1. Što vas je potaknulo da hvalite i li slavite Gospodina?
 2. Gdje se i kada dogodio taj vaš čin?
 3. Jesu li još uvijek svježa ili dojmljiva sjićanja na ono što ste Gospodinu govorili ili ono što vam je Gospodin učinio?
 4. Zapišite nasumce, ne razmišljajući, nekoliko glagola ili pridjeva ili imenica kojim ćete slaviti ili hvaliti Boga.

Poslužite se elektroničnim izdanjem Biblije  https://biblija.ks.hr/ te pronađite rečenice u kojima su pojmovi hram i dan u prenesenu ili simboličkom značenju. Odaberite onu koja vama najviše govori.

O pjesniku

https://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=49304