Dobro došli na portal Mreže Riječi
 

Napoj me b’jelom ljubavi!

U travanjskoj noći natapaš toplim

Biserjem rose zelena žita.

Napoj me tako ljubavi b’jelom, 

Preb’jelom ljubavi svojom:

Da ludujem omamljen Tobom, 

Ti moja da budeš jedina miso,

Koje se otrest ne mogu;

Da ne vidim zv’jezda ni sunčeve lađe

Morima plovit nebeskim,

Tebe da jedinog vidim,

Tebe da jedinog čujem.

Rad Tebe da bacaju kamenje na me

Ulicom djeca,

U zboru mudrih da r’ječ moja ne vrijedi

Rad ljubavi Tvoje,

Sva čuvstva da zamru u srcu mojem,

Ko ognjeni ljiljan da u njem gori 

Tek ljubav spram Tebe, 

Jezik moj sve da zaboravi r’ječi, 

Zvukova ritam, 

Samo ne drhtavo tepanje slatko

Imena Tvoga.


Izidor Poljak


GRAĐA ZA VJEROUČITELJE


O pojmovima

ROSA

Rosa je neodvojiva od vode, bliska kiši jer pada odozgo, u kapima. Znak je sklada nebesa i zemlje. Rosi je čest pridaje pridjevak  biserna jer odražava sjaj svjetlosti; a biser se povezuje s čistoćom. Rosa je znak milosti s neba: Kad bi se noću spuštala rosa po taborištu, s njome bi se spustila i mana. (Br 11, 9). Najrječitije u Iz 45, 8a: Rosite, nebesa, odozgo, i oblaci, daždite pravednošću. Nebeska rosa vraća život suhim kostima  (Židovi) ili osvjetljuje pogled  otvarajući put besmrtnosti,  kako drže Kinezi.

O hrvatskom jeziku 

FRAZEMI I NJIHOVO ZNAČENJE 

mlad kao rosa vrlo mlada osoba

mlad kao rosa u podne (ironično) – za stariju osobu koja se  pravi mladom

kao rosa na listu – ono što je lijepo i prolazno; što brzo nestane 

  • POSLOVICE

Travi triba i rosa i kosa.

(Djeca se odgajaju blagošću i redom.)

Uz razgovor s učenicima

  • Poticaj za iskazivanje osjećaja i stavova

Pročitajte  pjesmu naglas, barem dvaput, jer ima osobit ritam) te: 

  1. predočite sebi pjesničke slike svim osjetilima „uđite u pjesmu“ sluhom, okusom, njuhom, vidom, dodirom … oćutite pjesmu.
  2. razgovarajte s bliskom osobom o najdojmljivijem osjećaju.
  3. utvrdite što je ili tko je „ognjeni ljiljan“?

Za čim žudi pjesnik (lirski subjekt)?

Postoji li jasan razlog za „travanjsku“ noć, to jest bi li noć mogla „pripadati“ kojemu drugomu mjesecu?

Koje bi se asocijacije iz evanđeljā mogle prepoznati u ovoj pjesmi?O pjesniku 

Izidor Poljak

Izvor: https://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=49304