Dobro došli na portal Mreže Riječi

Niste li znali da mi je biti u onome što je Oca mojega? (Lk 2,49)

Nakon što je Isus upitao Mariju i Josipa zašto su ga tražili (a po njima Isus pita i svakoga od nas zašto ga tražimo i za što ga tražimo!) postavlja u istom retku Lukina evanđelja još jedno pitanje koje je više konstatacija, nego upit. Doista se nameće pitanje gdje su to tri dana Marija i Josip tražili po Jeruzalemu Isusa, a da nisu došli u Dom Gospodnji.

U Lukinom evanđelju i u prvim i u zadnjim Isusovim riječima se spominje Otac. Jasno se ukazuje na Isusovu usmjerenost prema Ocu. Nasljedovati Isusa znači ići za njime i u njegovom Duhu da bi se došlo Ocu. A doći Ocu znači uroniti u potpunosti u njegovu bit. Da bismo izronili promijenjeni i spremni ljubiti poput Boga. Da bismo mogli biti savršeni poput Boga. A Božje savršenstvo, prečesto zaboravljamo taj dio iz Govora na Gori, je u tome da Bog daje da sunce izlazi nad zlima i dobrima i da kiša pada pravednicima i nepravednicima (Mt 5,45).

Ljubiti poput Boga znači ljubiti svakog čovjeka ne obazirući se kakvi su ljudi, a pogotovo ne kakvi su prema nama. Kao što je Božja ljubav bezuvjetna i nezaslužena tako i naša treba biti. Ako nismo takvi, onda ni po čemu nismo drugačiji. A Krist nas poziva da budemo drugačiji.

Budući da živimo u sinkretističkim vremenima ne smijemo se umarati ponavljati da nema kršćanstva izvan kršćanstva. I mi smo, poput Isusa, pozvani biti u onome što je Očevo. Ne možemo naći Oca tamo gdje Otac nije. Ne možemo naći Boga tamo gdje su idoli.

Ne smijemo se zavaravati i popuštati mentalitetu ovoga svijeta. Granice su potpuno jasno postavljene, kao što zorno naučava nadahnuti sv. Pavao u 2 Kor 6,14-16.

Mi kršćani vjerujemo i znamo da je Isus jedini Put, jedina Istina i jedini Život. To nam je on sam navijestio i posvjedočio u Iv 14,6. A u nastavku izriče riječi koje su nedokidiva Božja Objava – Nitko ne dolazi Ocu osim po meni!

Nećemo naći Boga tamo gdje ga nema, ma koliko se trudili.

Nećemo doći Ocu osim po Kristu, ma koliko se zavaravali da je moguće.

Stoga se pridružimo Kristu znajući gdje je i kome nas vodi i u kojem Duhu.

Nikola Kuzmičić, dipl. theol.

Fotografija: Ante Vučković