Dobro došli na portal Mreže Riječi
 

Otkuda meni da mi dođe majka Gospodina mojega?

OSMI VAZMENI TJEDAN (31. svibnja 2023.)

Prvo čitanje:

Sef 3, 14-18a

Gospodin, Kralj Izraelov, u sredini je tvojoj!

Čitanje Knjige proroka Sofonije

Kliči od radosti, Kćeri sionska,

viči od veselja, Izraele!

Veseli se i raduj se iz sveg srca,

Kćeri jeruzalemska!

Gospodin te riješio tvoje osude,

neprijatelje tvoje uklonio!

Gospodin, Kralj Izraelov, u sredini je tvojoj!

Ne boj se više zla!

U onaj dan

reći će se Jeruzalemu:

Ne boj se, Sione!

Neka ti ne klonu ruke!

Gospodin, Bog tvoj, u sredini je tvojoj,

silni spasitelj!

On će se radovati tebi pun veselja,

obnovit će ti svoju ljubav,

kliktat će nad tobom radosno

kao u dan svečani.

Riječ Gospodnja.


ili: Rim 12, 9-16b

Pritječite u pomoć svetima u nuždi, gajite gostoljubivost.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo! Ljubav nehinjena!

Zazirite oda zla, prianjajte uz dobro!

Srdačno se ljubite pravim bratoljubljem!

Pretječite jedni druge poštovanjem! U revnosti budite hitri, u duhu gorljivi,

Gospodinu služite!

U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi,

u molitvi postojani!

Pritječite u pomoć svetima u nuždi, gajite gostoljubivost.

Blagoslivljajte svoje progonitelje, blagoslivljajte, a ne proklinjite!

Radujte se s radosnima, plačite sa zaplakanima! Budite istomišljenici među sobom!

Neka vas ne zanosi što je visoko,

nego privlači što je ponizno.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Otp. pj.: Iz 12, 2-3.4b-6

Pripjev:

Velik je među vama Svetac Izraelov.

Evo, Bog je spasenje moje,
uzdam se, ne bojim se više,
jer je Gospodin snaga moja i pjesma,
on je moje spasenje.
I s radošću ćete crpsti vodu
iz izvorâ spasenja.

Hvalite Gospodina,
prizivajte ime njegovo!
Objavite narodima djela njegova,
razglašujte: Uzvišeno je ime njegovo!

Pjevajte Gospodinu, jer stvori divote,
neka je to znano po svoj zemlji!
Kličite i radujte se,
stanovnici Siona,
jer je velik među vama
Svetac Izraelov!

Evanđelje:

Lk 1, 39-56

Otkuda meni da mi dođe majka Gospodina mojega?

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U one dane usta Marija i pohiti u Gorje, u grad Judin. Uđe u Zaharijinu kuću i pozdravi Elizabetu. Čim Elizabeta začu Marijin pozdrav, zaigra joj čedo u utrobi. I napuni se Elizabeta Duha Svetoga i povika iz svega glasa:

»Blagoslovljena ti među ženama

i blagoslovljen plod utrobe tvoje!

Ta otkuda meni

da mi dođe majka Gospodina mojega?

Gledaj samo!

Tek što mi do ušiju doprije

glas pozdrava tvojega,

zaigra mi od radosti čedo u utrobi.

Blažena ti što povjerova

da će se ispuniti

što ti je rečeno od Gospodina!«

Tada Marija reče:

»Veliča duša moja Gospodina,

klikće duh moj u Bogu, mome Spasitelju,

što pogleda na neznatnost službenice svoje:

odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.

Jer velika mi djela učini Svesilni,

sveto je ime njegovo!

Od koljena do koljena dobrota je njegova

nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje,

rasprši oholice umišljene.

Silne zbaci s prijestolja,

a uzvisi neznatne.

Gladne napuni dobrima,

a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga,

kako obeća ocima našim:

spomenuti se dobrote svoje

prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.«

Marija osta s Elizabetom oko tri mjeseca, a onda se vrati kući.

Riječ Gospodnja.

Post Tags
Share Post