Dobro došli na portal Mreže Riječi
 

Sveti Prvomučenici rimske Crkve

Spominjemo se svetih Prvomučenika rimske Crkve koje je, kako svjedoči papa Klement, u vatikanskim vrtovima neumoljivo poklao Neron nakon požara u Rimu.


Rimski car Neron godine 64. dao je podmetnuti požar koji je djelomično ili posve uništio više gradskih četvrti u velikom Rimu. Mnoštvo je ljudi zbog njegove ludosti ostalo bez krova. U gradu je nastalo silno neraspoloženje. U strahu za vlastitu kožu, Neron je bacio krivnju na nedužne kršćane. I tako je buknulo prvo progonstvo protiv kršćana u samome Rimu.

Rimski povjesničar Tacit u svojim ”Analima” (”Ljetopisima”), govori o velikom broju kršćana koji su tada bili stavljeni na muke. 

– Jedni su, prekriveni krznom divljih zvijeri, bačeni psima, drugi raspeti, treći spaljeni na lomači potkraj dana, kako bi poslužili kao noćna rasvjeta.

O rimskim mučenicima u Neronovo doba koncem I. stoljeća piše sveti papa Klement.

– Ostavimo se starih primjera, pristupimo najbližim borcima! Uzmimo uzvišene primjere iz svojega doba! Zbog ljubomore i zavisti bijahu najvjerniji i najpravedniji stupovi Crkve progonjeni i sve do smrti su se borili.

Štovanje rimskih Prvomučenika razvilo se sa štovanjem apostolskih prvaka Petra i Pavla, koji su također bili žrtve istoga progonstva, stoga papa Klement piše kako kršćani trebaju sebi pred oči staviti dobre apostole. 

– Petar zbog nepravedne ljubomore ne podnese samo ovaj ili onaj jad, nego svu silu nevolja, te tako po mučeničkoj smrti dođe na mjesto slave što ga ide. Po ljubomori steče Pavao nagradu za svoju postojanost. Sedam je puta nosio okove, bježao i bio kamenovan. Posta propovjednikom na Istoku i na Zapadu i ubra uzvišenu slavu s vjere svoje. Cio je svijet on učio pravednosti, došao je Zapadu na granicu, pretrpio mučeničku smrt pred zapovjednikom tjelesne carske straže, rastao se sa svijetom, preselio se na sveto mjesto i postao nam tako najveći uzor postojanosti. Tim ljudima što su proživjeli svet život pridošlo je veliko mnoštvo izabranika koji su zbog ljubomore bili zlostavljani mnogim mukama i mučenjima i postali su nam najljepšim primjerom. Zbog ljubomore progonstvo su pretrpjele žene Daneide i Dirka, pošto su podnijele teška i okrutna mučenja, dale se na čvrstu trku vjere te slabašne tijelom plemenitu nagradu primiše. Ljubomor otuđi mnoge duše žena od njihovih muževa i preinači riječ oca našega Adama: ”Ovo je kost od mojih kostiju i meso od mojega mesa.” Ljubomor i svađa raskopaše velike gradove i istrijebiše brojne narode.

Tom često upotrebljavanom riječju ‘ljubomora’ sv. Klement vjerojatno cilja na Židove koji su u Neronovo doba ljubomorni – ili bolje zavidni prema kršćanima – podjarili rimsku vlast protiv njih. Progon je potrajao do 67. godine.

Post Tags
Share Post