Dobro došli na portal Mreže Riječi
HomePosts Tagged "sabinamaruncic"

sabinamaruncic Tag

Ako ne planiram, planiram neuspjeh! (Narodna) Najvažnija zadaća učitelja je znati osmisliti nastavne aktivnosti koje djelotvorno postižu pedagoške rezultate za svakog učenika. Na početku svakog nastavnog sata, učitelj bi trebao znati koje će ishode učenici ostvariti i koje će im aktivnosti omogućiti ostvarenje tih ishoda. Prema

Obrazovanje je u osnovi umjetnost, a učitelj izražava najviši pojam te umjetnosti kad je čuva od toga da postane rutinska ili letargična. (H. A. Ozmon i S. M. Craver) Uspješno oblikovati nastavu znači osmisliti nastavne aktivnosti za učenike koji će ostvariti one odgojno-obrazovne ishode koje je učitelj