Dobro došli na portal Mreže Riječi
 

Bibliolog u hodu: Susret Isusa i Zakeja

Kako se približiti Bibliji i razumjeti njezin sadržaj, da Božja riječ postane živa i djelotvorna u našem životu? Ovo nas pitanje neminovno upućuje na iznalaženje različitih kreativnih pristupa biblijskim tekstovima. Jedan od takvih metodičkih pristupa je i metoda bibliolog, koja Bibliju shvaća kao Knjigu Božje riječi i temelj vjere. Stoga je bibliolog više od metode. To je zapravo hod prema Bibliji – Božjoj riječi, ali i nas jednih prema drugima, koji nam pruža posebnu priliku za dijalog s Biblijom na nov i živ način. Bibliolog potiče dijalog između biblijske i životne povijesti. Stoga u bibliologu svatko ima nešto za reći.

Prema židovskom midrašu Biblija je svojevrstan prostor u koji smo pozvani ući i doživjeti je svim svojim osjetilima. Odatle i ideja o bibliologu u hodu kojim se želi „oživjeti“ biblijske tekstove kako bi nam „progovorili“ spasonosnom porukom za naš život. Svojom specifičnošću, metoda bibliolog u hodu sredstvo je tzv. iskustvenog proučavanja Biblije. Dok sudionici preuzimaju određenu ulogu iz biblijskog teksta, te istovremeno zalaze u prostor teksta i zauzimaju određeni stav, događa se „aktualizacija“ biblijskog teksta, čime se zapravo otvaraju i produbljuju nova iskustva što dovodi do istinskog susreta biblijskog i životnog teksta odnosno intenzivnijeg doživljaja biblijske poruke i samih sebe. Stoga ova metoda postaje primjenjiva u župnoj katehezi i školskom vjeronauku, ali i u liturgiji, te u raznim katehetskim grupama. 

„Bibliolog u hodu“ na temelju biblijskog teksta o susretu Isusa i Zakeja (Lk 19, 1-10)

MJESTA: – u mnoštvu ljudi

                 – kod smokve

                 – u mnoštvu ljudi 

                 – u Zakejevoj kući

                 – „Mjesto spasa“

ULOGE: – Zakej, koji je niska stasa

                – Isus pod smokvom

                – ljudi, koji su ogorčeni

                – Zakej, koji se obraća

                – Abrahamovi sinovi i kćeri

TIJEK BIBLIOLOGA:

Prolog

Pozivam vas da krenete na putovanje otkrića i nutarnjeg doživljaja biblijske priče o susretu Isusa i Zakeja. 

Čitam dio po dio teksta i pratim hod biblijske priče u ovom prostoru. 

Nakon svakog pročitanog odjeljka teksta pokušajte se identificirati s određenim biblijskim likom. 

Dok postavljam pitanja biblijskom liku, vi možete spontano, na svoj način, odgovoriti. Pritom trebate znati, da ništa loše ne možete učiniti. Ovdje, u ovom prostoru, nema pogrešnih odgovora. 

Nakon svakog odgovora potrebno je ostaviti vrijeme za šutnju, prije negoli netko od sudionika nešto kaže. 

Nakon nekoliko odgovora čita se sljedeći odjeljak biblijskog teksta, a potom se zauzima drugo mjesto u prostoru. 

Uvod

Isus je na putu prema Jeruzalemu sa svojim učenicima. On zna što ga tamo čeka. 

Usput poučava u prispodobama. Pronalazi sve više sljedbenika, i šalje svoje učenike u svijet. Posljednji put posjećuje svoje prijatelje. 

Ozdravlja bolesnike i neprestano moli. 

Na putu se događaju različiti susreti. Jedan od tih susreta pronalazi svoje mjesto u gradu Jerihonu. Na ulicama je mnogo ljudi koji očekuju Isusov dolazak.

Idimo i mi u Jerihon! Pridružimo im se uz rub ceste.

(Svi sudionici idu na to mjesto.)

Sada poslušajte što se ovdje događa.

Čitanje: Lk 19, 1-3

„I uđe u Jerihon. Dok je njime prolazio, eto čovjeka imenom Zakej. Bijaše on nadcarinik, i to bogat. Želio je vidjeti tko je to Isus, ali ne mogaše od mnoštva jer je bio niska stasa.“

Voditelj: 

Ti si Zakej, nadcarinik.

Ovdje ima puno ljudi, usko je i jedva da se išta vidi.

Došao/la si ovdje s posebnim razlogom, jer stvarno želiš vidjeti Isusa, ali si malen rastom. 

Ljudi ti priječe pogled.

Pitanje: Zakeju, o čemu sad razmišljaš?

Sudionici odgovaraju na pitanje.

Voditelj: 

Hvala ti, Zakeju! 

Sada se velikim korakom povuci iz gomile i napusti svoju ulogu.

Pratimo opet biblijsku priču. Poslušajte kako ide dalje.

Čitanje: Lk 19, 3-4

„Želio je vidjeti tko je to Isus, ali ne mogaše od mnoštva jer je bio niska stasa. Potrča naprijed, pope se na smokvu da ga vidi jer je onuda imao proći.“

Voditelj: 

Slijedimo Zakeja do smokve!

(Svi sudionici idu na to mjesto.)

Zatim se čita dio teksta: Lk 19,5-6

„Kad Isus dođe na to mjesto, pogleda gore i reče mu: »Zakeju, žurno siđi! Danas mi je proboraviti u tvojoj kući.» On žurno siđe i primi ga sav radostan.“

Voditelj: 

Ti si sada Isus. Stojiš pod smokvom i gledaš Zakeja, koji je gore visoko na smokvi. Danas želiš biti njegov gost. 

Pitanje: Isuse, što vidiš u Zakeju?

Sudionici odgovaraju na pitanje.

Voditelj: 

Hvala ti, Isuse! 

Skini sada pogled sa smokve i napusti ovu ulogu

Vraćaš se u mnoštvo ljudi koje je promatralo što se upravo dogodilo.

(Svi sudionici idu na to mjesto.)

Zatim se čita sljedeći redak biblijskog teksta: Lk 19,7

„A svi koji to vidješe stadoše mrmljati: »Čovjeku se grešniku svratio!«“

Voditelj: 

Ti si sada čovjek u ovom mnoštvu ljudi. Došao si vidjeti i čuti Isusa. Možda od njega očekuješ nešto posebno. Nešto što je tebi osobno veoma važno i do čega ti je jako stalo.

Upravo si primijetio/la da je Isus, od svih tolikih ljudi, razgovarao sa Zakejem, nadcarinikom. Upravo Zakeju, tom vrlo bogatom čovjeku, želi biti gost. Ogorčen si! 

Pitanje: Čovječe, što te toliko uznemiruje?

Sudionici odgovaraju na pitanje.

Voditelj: 

Hvala ti, čovječe iz mnoštva ljudi! 

Sada napusti ovu ulogu i slijedi Zakeja koji vodi Isusa u svoju kuću.

(Svi sudionici idu na to mjesto.)

Voditelj: 

Zakej razgovara s Isusom. Da čujemo što njih dvojica imaju za reći jedan drugomu. 

Čita se dio biblijskog teksta: Lk 19,8-9

„A Zakej usta i reče Gospodinu: »Evo, Gospodine, polovicu svog imanja dajem siromasima! I ako sam koga u čemu prevario, vraćam četverostruko.« Reče mu na to Isus: »Danas je došlo spasenje ovoj kući jer i on je sin Abrahamov!«“

Voditelj: 

Ti si Zakej! Upravo si obećao Isusu da ubuduće želiš drukčije živjeti, da želiš biti bolji i da ćeš nadoknaditi sve počinjene nepravde. 

A Isus ti odgovara, ovoj je kući došlo spasenje.

Pitanje: Zakeju, što je posebno dirnulo tvoje srce?

Sudionici odgovaraju na pitanje. 

Voditelj: 

Hvala ti, Zakeju!

Sad napusti Zakejevu kuću i time ovu ulogu. 

Pođimo sada svi zajedno na posljednje mjesto ove biblijske priče.

(Svi sudionici idu na to mjesto.)

Voditelj: 

Ti si sin, kći Abrahamova. 

Ne postavljam ti ovdje nijedno pitanje, ali osluškuj na ovomu mjestu. Osluškuj što ti Isus govori. Osjeti njegovu poruku u tišini.

Čita se posljednji redak teksta: Lk 19,10

„Ta Sin Čovječji dođe potražiti i spasiti izgubljeno!

Tišina. 

Tišinu „okrunite“ pjesmom po izboru voditelja ili skupine. Najprije se potiho pjevuši, a potom sve glasnije. 

Voditelj: 

Hvala svima koji ste se u Zakeju, u Isusu, u ljudima kraj puta osjećali se kao sinovi i kćeri Abrahama. Hvala vam što ste ovim ulogama podarili svoj glas, svoje osjećaje, svoje misli…

Sada napuštamo uloge i vraćamo ih natrag u Bibliju. Ali uzimamo ono što nas je posebno dotaknulo i našem srcu progovorilo. Ponesimo to sa sobom i prebirimo u svom srcu. 

Dopustimo sebi da poput Zakeja budemo drukčiji, bolji, novi ljudi!

Slijedi 10 minuta osobnog promišljanja u tišini.

Nakon toga slijedi završni razgovor o cijelom susretu.

Susret završava čitanjem biblijskog odlomka o susretu Isusa i Zakeja (Lk 19, 1-10).

U bibliologu biblijski tekst ima posljednju riječ!

Prema:

https://www.tbi-zh.ch/events/geh-in-das-land-das-ich-dir-zeigen-werde.

https://www.bibliolog.org/kurse/weil-jede-und-jeder-etwas-zu-sagen-hat-3/.

https://www.bibliodramaundseelsorge.ch/upload/20150831113208.pdf.