Dobro došli na portal Mreže Riječi

Zakeju, žurno siđi!

Odozgor, istina, bolje vidiš,

ali tebi ne treba pogled.

Tebi trebaju ljudi.


Zakeju, žurno siđi!

Ja bih htio k tebi.

izgubljene tražim.

Po mraku i po putu,

u ropstvu, ali i gore, po visini!


I ti si jedan od njih.

Uspješan, imućan, ugledan,

a ipak sam i ja željan ljudske blizine.


Zato, Zakeju, žurno siđi!

Ja bih htio da danas svi na tebi vide

kako spasenje ulazi i u fine kuće.


Idemo, Zakeju, već hitam k tebi.

Požuri! Sa mnom ćeš doći k sebi.

Danas ćeš imati punu kuću, pun stol

i danas ćeš otkriti kako srce vidi.


Siđi, Zakeju!

Ne boj se svojega stasa.

Ljudi se mjere dobrotom

a ne visinom.


Ne boj se, Zakeju, ljudi!

Evo, dočim otvoriš srce i dom,

svi će vidjeti kako rasteš.


Tko dobrotom raste,

ćuti radost u svemu što jest

i očima svojim gleda

kako se pred njom topi strah.


Dok sam jutros, Učitelju, slušao,

kako si Zakeja zvao

da žurno siđe, 

otvori Ti vrata

i dođe k sebi,

kao da sam

u njegovu čuo i svoje ime.


Znam da bih trebao istim putem kao i on,

al’ moje noge nisu hitre.

Još uvijek čujem Tvoje riječi

i ćutim samoću u visini.


Preuzeto uz dopuštenje autora fra Ante Vučkovića iz zbirke “Kolajna od šutnje”, Salesiana, 2019., str. 112.-113.