Dobro došli na portal Mreže Riječi

Mk 4, 24-25

Došla je nesigurna.
Puna strahova izviđala je koliko smije reći.
Darovao sam joj vrijeme, pozornost i šutnju.
Pričala je.
Ispočetka oprezno,
Potom sve slobodnije.
A onda su pale sve brane.
Nitko nikada prije nije čuo njezinu priču.
Slušao sam ju pozorno. Tvojim ušima.
Postavljao sam joj Tvoja pitanja.
Bio sam u službi.
Tebi i njoj.


Tebi sam služio slušanjem, a njoj šutnjom.
Oboje je bilo Tvoje.
Njezinu sam priču, netom sam ju čuo, odnio Tebi.
Znam, Ti si je poznavao i prije negoli je ispričana meni.
No, ja sam je svejedno izručio Tebi.
Morao sam je odložiti da bi šutnja bila čista i vječna.


Darivajući joj vrijeme, pozornost i šutnju
sebi sam zabranio razgovarati o njezinoj priči.
Nikada je nikomu ne ću ispričati.
Ni samu sebi.
Šutnja se daruje zauvijek. I potpuno.


Darovao sam, ali nisam dao ništa svojega.
Dijelio sam Tvoje.


Ona je dijelila svoje.


Nije darovala šutnju.
Govorila je.
U moju je šutnju unijela svoju priču.
I tako je dobila još jednu priču. O meni.


Nikada nisam mislio da darujući Tvoju šutnju,
darujem priču o sebi.


Kad je pričala svoju, mogao sam slušati, pitati i govoriti.
Lako je bilo biti na Tvojemu mjestu
i, u Tvoje ime, postavljati Tvoja pitanja.


Sada, ikada po mojoj šutnji
stvara priču o meni, ne mogu ništa.

Iznenađen i zbunjen učim što znači u Tvoje ime darivati šutnju.


Lako je darovati nakit, knjigu ili cvijet.
Uvijek u nečemu čovjek daruje dio sebe.
Puno je teže darivati šutnju. Posebno Tvoju šutnju.
Ona zauvijek zaveže jezik.
A kada me bol i bijes ponesu da zaustim i umiješam se u priču,
tada, Tvojom snagom, ne otvaram svoja usta.


Da nije Tebe, rijetkima bih darovao taj dragocjeni dar.
Ali Ti jesi, i srce Ti je široko i svakomu hoćeš dati
kolajnu od šutnje.
I što da činim doli da i dalje vrijeme, pozornost i šutnju
u Tvoje ime dajem Tvojoj djeci?
I da, oslonjen na Te, umjesto pokore trpim priču šuteći do groba.


Jer prije negoli je ona pokucala na vrata
nas dvojica smo izmijenili obećanja i stisnuli ruke.
Od tada u Tvoje ime darujem vrijeme, pozornost i šutnju.
Za sve drugo, a podosta je toga, Ti si brigu preuzeo na se.


dr. sc. fra Ante Vučković,

Kolajna od šutnje, Salesiana, Zagreb, 2019., str. 58.-59.