Dobro došli na portal Mreže Riječi

„Kako je sunce na zemlju izlazilo i Lot ulazio u Soar, Jahve zapljušti s neba na Sodomu i Gomoru sumpornim ognjem i uništi one gradove i svu onu ravnicu, sve žitelje gradske i sve raslinstvo na zemlji. A Lotova se žena obazre i pretvori se u stup soli. Sutradan u rano jutro Abraham se požuri na mjesto gdje je stajao pred Jahvom, upravi pogled prema Sodomi i Gomori i svoj ravnici u daljini: i vidje kako se diže dim nad zemljom kao dim kakve klačine.  Tako se Bog, dok je zatirao gradove u ravnici u kojima je Lot boravio, sjetio Abrahama i uklonio Lota ispred propasti.“             

Post 19, 23-29


Biblijsko uporište

Jedna od najupečatljivijih i najutjecajnijih priča iz knjige Postanka je ona o Sodomi i Gomori. Gradovima (uz Admu i Šeboim) koji su, zbog nemorala njihovih stanovnika, bili uništeni u apokaliptičnoj katastrofi. Ova priča je tisućljećima oblikovala moralni život milijardama zbog poruke kako se ne smije živjeti i da neprimjereni način života, u konačnici, biva kažnjen od Boga. Za neke osobe to je stvarna povijest, dok je nekima to samo izmišljena poučna priča. Inače, Sodoma se spominje i u Kuranu i u Tori.

Dr. Robert Cargill (University of Iowa) smatra kako Biblija Sodomu prikazuje kao jedan od pet gradova (uz Gomoru, Admu, Šeboim i Belu (Soar)) u ravnici poznatu po svojim grijesima; oholosti, proždrljivosti, ravnodušnosti prema siromašnima i raznim perverzijama od kojih se isticala homoseksualnost.

Izvor: Wikimedia – Sodom and Gomorrah afire by Jacob de Wet II, 1680

Abraham vodi pregovore s Jahvom oko spašavanja grada Sodome: ako se u njoj nađe barem pedeset pravednih, bit će pošteđena. Međutim, u konačnici pronalazi svega deset pravednika zbog kojih bi Jahve, ipak, poštedio Sodomu. Abrahamova motivacija je jasna.

U gradu je živio njegov nećak Lot sa svojom obitelji. Pravedan čovjek. Na kraju pregovora, Jahve odluči testirati gostoljubivost stanovnika prema strancima. Pošalje dva anđela prerušena u putnike da se sastanu s Lotom. On ih prima i ugošćuje te tako prolazi test, no, kako se vijest o strancima proširila, građani okružuju njegovu kuću i traže da im preda svoje goste.

Arheolog i specijalizant prapovijesti Sr. Istoka dr. Jeff Rose naglašava homoseksualnu izopačenost stanovnika koja je bila tolika da nisu niti pomislili uzeti njegove nevine kćeri koje im je ponudio u zamjenu za ugošćene strance, nego su inzistirali baš na njima.

Prema Bibliji, u tom je trenutku sudbina Sodome bila zapečaćena. Njegovi stanovnici nisu položili test. Lot biva spašen te bježi u grad Soar, za kojega je (od Jahve) dobio poštedu od uništenja. Sodoma (uz Gomoru) biva sravnjena sa zemljom, vatrenom kišom i sumpornim ognjem.

Južna teorija

Kao i kod mnogih biblijskih događaja, poput Općeg potopa, grada Ura, Jerihona i mnogih drugih, postavlja se pitanje o povijesnom postojanju Sodome i drugih gradova uz nju. Razni arheolozi su krenuli u potragu za ostatcima tih gradova, a posebno najvećeg grada, Sodome. Ti gradovi su bili smješteni u ravnici Južnog Kanaana, regiji koja obuhvaća današnji Jordan, Libanon, Siriju i Izrael.

Izvor: ICR.org

Poznati biblijski arheolozi svećenik dr. Thomas Schaub i profesor dr. Walter Rast (Texas State University) provodili su 1973. uz Mrtvo more iskapanja na lokalitetu Bab edh-Dhra. Tu su otkrili četiri nova nalazišta; Numeira, Safi, Feifa i Khanazir. To je točno pet gradova na maloj udaljenosti kao i u opisu uništenja Sodome.

Starost nalazišta procijenjena je na oko 3300 godina pr.Kr. Pronašli su zidine grada, kuće i radionice. Daljnjim iskapanjem arheolozi dolaze do ključnog otkrića tj. dokaza o velikom uništenju grada. Nalaze hrpe urušenih cigli te velike količine pepela od katastrofalne vatre.

Na nalazištu Numeiri nalaze slične tragove ali i nekoliko ljudskih kostura ispod izgorjelog otpada. To upućuje na brzu smrt zatrpavanjem, poput one u Pompejima kada je vreli pepeo „skamenio“ ljude na koje je pao. Po nekima to je dokaz naglog i jakog potresa koji je sve razorio te posljedično požara koji je nakon toga nastao i posijao smrt. Ovo istraživanje postalo je poznato kao Južna teorija.

No, nakon datiranja ugljikom na Bab edh-Dhra i Numeriji, Južna teorija postaje vrlo upitna. Naime, ta su dva grada uništena u razmaku od dva i pol stoljeća. Dakle, nisu uništeni u isto vrijeme kako to navodi Biblija.

Arheolog dr. Phillip Silvia (director of the VIUSA New Mexico) koji je osobno radio na iskapanjima, smatra da je taj vremenski razmak dovoljan razlog da se Sodoma potraži na nekom  drugom mjestu.

Sjeverna teorija

Izazov potrage za Sodomom 1996., uz dr. Silviu, prihvatio je arheolog dr. Steven Collins (Trinity Southwest University NM). Odrastajući u kršćanskoj obitelji dugo je bio zadivljen vezom Biblije i znanstvenih dokaza.

Izvor: Leen Ritmeyer – Ritmeyer Archaeological Design

Uvjerenje da moraju postojati znanstveni dokazi o postojanju i propasti Sodome bili su motivi koji ga pokreću. On je od početka proučavanja priče o Sodomi bio uvjeren da se ona nalazi sjeveroistočno od Mrtvog mora. Fokusira se na određivanje točne lokacije ravnice Jordana.

Knjiga Postanka (13,10) kaže da je Lot vidio ravnicu Jordana te da je bila dobro navodnjena poput vrta Gospodnjega. Hebrejska riječ za ravnicu je kikkar, što znači okruglo. Pronaći ravnicu ravno je pronalasku lokacije Sodome i ostalih gradova. Jedini takav lokalitet nalazio se na sjeverno od Mrtvog mora. Prema Bibliji, Lot i Abraham se nalaze između naselja Bethel i Ai, sjeverozapadno od Mrtvog mora, odakle su mogli vidjeti navodnjenu ravnicu Jordana. Lot zatim odlazi na istok u Sodomu.

Prema Južnoj teoriji Sodoma se nalazi jugoistočno od Mrtvog mora, osamdeset kilometara od naselja Bethela i Ai. No, ako su Abraham i Lot bili na sjeveru nisu mogli vidjeti baš daleko, a pogotovo ne cijelu ravnicu Jordana. Morali su biti na negdje na sjeverozapadu. Uz Bibliju u obzir treba uzeti i arheološke dokaze, znanstvena istraživanja, analize, teorije kao i drevne mape koje postoje.

Jerko Župa. dipl. theo.

Share Post