Dobro došli na portal Mreže Riječi

Molitva

O Višnji Bože, jedini moj Bože, 

Ti, nado, mojih odbrojanih dana,

Jer pijesak sam i vrijeme i kap s dlana, 

Gdje tru se sati a trenutci množe.

Koji se truju i koji se glože,

Nek upru pogled u srž onih rana 

Što ih je Sin tvoj radi ljudskih mana

Trpio više no što tijelo može.

Osobito nek Višnje tvoje zrenje 

Svim bližnjim donese mir, tišinu:

Nek zatre himbu i zlotvorno htijenje.

Da gorke čaše, huda zla ih minu

I radosno ih prati Preobraženje 

Te čistih duša da se k tebi vinu.

Ante Stamać


himba – prijetvornost,  licemerje, podmuklost; gl. hiniti – činiti se drugačijim, pretvarati se da bi se koga prevarilo, iskoristilo, zavelo, uništilo itd.  

zrenje –  (prasl. *zorъ) –  promatranje, gledanje, motrenje

hud  –  (stsl. xudъ) –  ljutit, oštar, strog; zao


GRAĐA ZA VJEROUČITELJE

O pojmovima

ČAŠA 

Riječ čaša iranskoga je podrijetla, označuje posudu za piće, bilo da je od stakla ili drveta, isto znači i kupa ili kupica (lat. cûpa – bačva), a može biti i od kovine: zlata ili srebra. Riječ kalež pohrvaćeni je oblik latinske riječi calix koja znači: čaša.

Čaša je neizostavan predmet na gozbenom stolu. U istočnjačkim kulturama svi bi uzvanici pili iz jedne čaše koja je kružila oko stola kao znak zajedništva. Naime, u tom je svijetu gostoljublje je osobit znak milosrđa, a blagovanjem (gozbom) za istim stolom stvaralo se zajedništvo. U Bibliji se spominje čaša zajedništva – vrhom puna (prepuna) te se nudi pobožnicima Gospodinovim, znak je jedinstva s Bogom Saveza (Ps 23, 5; Ps 16, 5), a bezbožnicima je milija čaša zloduha (Pnz 32, 17;1 Kor 10, 20). Štovanje kumira, pak, izaziva Božju srdžbu koju proroci predočuju kao čašu srdžbe  (Ps 75, 9; Ps 11, 6 ) koja postaje napitak smrti svima koji u zlu ustraju, ne želeći se promijeniti ili pokajati.  Čaša spasenja (Ps 116, 13) – „čaša je krvi Kristove“  ponuđena svim ljudima da imaju zajedništvo u krvi Kristovoj dok on  ponovo ne dođe te da blagoslivljaju Oca koji im je dao da piju za stolom njegova Sina u kraljevstvu (1 Kor 10, 16; Lk 22, 30).


O hrvatskom jeziku

FRAZEMI I NJIHOVO ZNAČENJE

bura u čaši vode – preuveličavanje kakva nebitna događaja

čaša gorčine (boli, otrova, žuči…) – nevolja ili nesreća koja se zbila, muka ili jad

čaša se prelila – prevršena je svaka mjera

ispiti čašu do dna (iskapiti) – učiniti što do kraja, unatoč neugodi ili muci

ispijati gorku čašu – prolaziti kroz teško ili gorko iskustvo

kao popiti čašu vode – učiniti nešto lako, bilo dobro ili loše

zaviriti čaši u dno (zaviriti u čašicu) – biti sklon piću (alkoholnom)

utopio (popio) bi ga u čaši vode – mrziti koga, željeti komu zlo


POSLOVICE     

Čaša za čašom, napokon prijatelj.

Čaša iza čaše, a iza čaše – istina.

S kim se bijem s tim vino ne pijem.

Blažena večera s Bogom stečena.

Blažen  tko na svoje grijehe pazi, a u tuđe ne ulazi.


Uz razgovor s učenicima

Poticaj za iskazivanje osjećaja i stavova

U prvoj strofi odaberite najsnažniju riječ kojom pjesnik izriče:

1. svoj odnos prema Bogu

2. prolaznost te objasnite smisao ili simboliku te riječi

3. opiranje i potiranje prolaznosti.

Svih pet glagola iz druge strofe napišite u infinitivu i stupnjujte ih po snazi ili jakosti značenja, od najslabijega do najjačega. Usporedite sličnost ili različitost vaših ljestvica.

Napišite dvjema ili trima rečenicama kako zamišljate događaje ili osjećaje:

1. kad osoba pije gorku čašu

2. kad osobu „radosno prati preobraženje“.

Počinjući riječima:  čaša se moja prelijeva, prisjetite se trenutaka ili događaja zbog kojih možete zahvaliti Gospodinu.


O pjesniku

https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=57732
https://www.matica.hr/knjige/autor/14/

prof. dr. sc. Nada Babić