Dobro došli na portal Mreže Riječi
 

Gospi okrunjenoj zvijezdama

Ti si mogla biti okrunjena 

Samo u kraljevstvu naših duša

Punom predviđenja nebeskih

Gdje mjesec počiva mladi 

Tvoje prijestolje čisto 

Za njim s prozora gledaju ljubavnici

Bijelih duša s rubovima krvavim

Od proteklog dana 

Dok zvijezde ponavljaju slavne stranice

Tvoga života veličanstvene priče

A uokolo je vrijeme

Skromni znak našega znanja

I ljubavi koja te jedina mogla proslaviti

U jutro kad svijet ima nježnu kožu

Gdje još nebo luta među sjenama 

Sve miruje spremno za oblikovanje u duhu

Ljepota koja će te štovati

Kad iščeznu zvijezde

Ne napuštajući svoju službu u tvojem kraljevstvu

Gdje se sabire naša nježnost

I postaje nevidljiva i vječna


Vlado Gotovac


GRAĐA ZA VJEROUČITELJE

MJESEC

Budući da Mjesečeva svjetlost dolazi od Sunčeve, Mjesec je neodvojivo povezan sa Suncem koje je, za razliku od Mjeseca. Mjesec je nestalan jer raste, opada i iščezava, tj. tijekom približno 29,5 dana mijenja se količina se njegove svjetlosti. Te se mijene zovu mlađak, prva četvrt, puni Mjesec ili uštap  te  posljednja četvrt. Mjesec je  sveopća mjera za vrijeme jer se njegove mijene točne, ali time se ujedno pokazuje prolaznost. Kao svjetlost usred noći, Mjesec simbolizira i ljepotu. U ikonografskom prikazu Isusova raspeća, u 5. st.  prikazuje se polumjesec ponad lijeve, a Sunce ponad desne strane križa. U Otkrivenju je Ženi odjevenoj Suncem  Mjesec pod nogama, ta na glavi joj vijenac od dvanaest zvijezda. To su ujedno i simboli bezgrješnoga začeća Bogorodičina. 

Simbolika Mjeseca prisutna je u svim uljudbenim krugovima:  mnogi su poganski narodi imali vjerske obrede i svadbe za uštapa ili za mladoga mjeseca. Grčka mitologija ima nekoliko manjih ili većih božanstava različite simbolike koja se odnosi Mjesec. U Islamu, čiji je simbol polumjesec, služi se dvama kalendarima, Mjesečevim radi religijskih razloga, Sunčevim u poljodjelstvu.  


FRAZEMI I NJIHOVO ZNAČENJE

dok je Sunca i Mjeseca – zauvijek, vječno

kao da je pao s Mjeseca – posvemašnja neznalica; neočekivano, iznenadno

medeni mjesec – prvi mjesec bračnoga život

mjesečina kao dan – svijetla ili vedra noć (kad je uštap, tj. kad je mjesec pun)

ponaša se kao mjesečar – onaj koji ne zna što čini ili se takvim pričinja

rođen pod dobrom zvijezdom – onaj kojemu je dobro u životu 

kovati koga u zvijezde – hvaliti koga iznad svega

skidati zvijezde s neba – činiti što nemoguće za koga 


POSLOVICE   

Ako mjesec koji dan izgubi, ne izgubi ga godina.

Kad me sunce grije, za mjesec ne marim.

Malo mjesec za to haje kada pseto na njeg laje.

Život mu je kao mjesec: časak pun, časak prazan.

Ni u psu, ni u mjesecu nije vjere. 

Bog vlada i nad zvijezdama.

Ko na zvijezde laje, ispast će mu zubi.

Mladu  je srebru zvijezda na čelu, a staru na repu.

Sit pas i na zvijezde laje.


Poticaj za iskazivanje osjećaja i stavova

U prvome poglavlju Knjige Postanka ili u Psalmu 89 pronađite retke koje govore o  svjetlosti i svjetlilima na nebu. Riječima koje izriču svjetlost ili ono što svijetli odredite doslovno i simboličko značenje.

U mnogobrojnim  marijanskim pjesmama  (himničkim, hvalbenim, prozbenim, molitvenim – pučkim i umjetničkim) uočite asocijativno ili simboličko značenje pojmova koji su bitno povezani sa svjetlošću.

Napišite kraći tekst o  jednoj skupini navedenih stihova (doživljaj, tumačenje, predodžbu, meditaciju, ili molitvu).

a) … okrunjena / Samo u kraljevstvu naših duša

b) … uokolo je vrijeme / Skromni znak našega znanja

c) Kad iščeznu zvijezde / Ne napuštajući svoju službu u tvojem kraljevstvu


Vlado Gotovac

https://hbl.lzmk.hr/clanak/11#cl

dr. sc. Nada Babić

Share Post