Dobro došli na portal Mreže Riječi
 

„Učini srce moje po srcu svome“

Kad netko moli savršenu molitvu

„Učini srce moje po srcu svome“

Misli da moli za srce ponizno

Puno topline i dobrote

Okruženo baroknim plamičcima

Ne imajući toliko na umu ono poglavlje na križu

A pogotovo ne misleći

Da je u to srce uračunat

Sav mrak ovoga svijeta

I svaki povod te molitve

Pa je prema tome riječ

O savršenoj tautologiji

Jer je to srce već učinjeno

Po svim našim srcima


Željka Čorak


tautologija (grč. ponavljanje, iznova rečeno, opetovano) 1. stilska figura nizanja riječi istoga ili vrlo slična značenja kako bi se istaknulo značenje rečenoga, to preobilje sličnih značenja nadaje se iz jezika sama, npr.: pjevati pjesmu, cvijet cvjeta, mlada djevojka, stari djed, slano more);2. izjava koja je uvijek istinita jer uključuje sve logičke mogućnosti označavanja istoga istim;


GRAĐA ZA VJEROUČITELJE

SRCE

U mnogim se uljudbenim krugovima srce poimalo središtem ključnih osjećaja: ljubavi, hrabrosti, postojanosti, vjernosti, radosti te spoznaje. Gotovo i nema uljudbenoga kruga u kojem srce nema značenje središta iako se ta značenja bitno razlikuju. Biblija pokazuje da je srce, zapravo, unutarnji čovjek jer su u srcu misli, odluke, sjećanja, znanje i duh čovjekov. Srce je mjesto gdje čovjek susreće Boga. Riječ „srce“ spomenuta je u bibliji desetak puta kao oznaka organa te na više od tisuću puta u metaforičkom smislu.

U staroj Grčkoj srce je bilo sjedište uma, u Indiji se smatralo Brahminim boravištem; prema staroegipatskoj religiji srce je središte života, uma i volje. U islamskoj predaji srce je mjesto duhovnoga života, tj. skrovito mjesto svijesti; Kuran kaže da se vjernikovo srce nalazi među prstima Milostivog. U skupinama južnoameričkih indijanskih plemena, karipskih jezika, jedna te ista riječ označuje i srce i dušu, slično je i u amazonskim plemenima. U današnjem svijetu, osobito na Zapadu, srce kao simbol (p)ostalo je tek kičasti emotikon.

Kršćanska simbolika: srce u rukama kojega svetca znak je ljubavi i pobožnosti; srce koje gori plamenom označuje vjerski žar; probodeno srce znak je skrušenosti i duboka kajanja.

Troje svetaca u ikonografskom prikazu imaju simbol srca: sv. Bernarda Sijenski, sv. Katarina Sijenska (srce u kojemu je križ) te sv. Augustin (srce u plamenu,katkad probodeno) kao znak Božjega vodstva u njegovoj revnosti.

Pobožnost prema Srcu Isusovu postoji od srednjega vijeka, osobito se proširila revnošću isusovaca koncem 17. st., po sv. Margareti Mariji Alacoque.


FRAZEMI I NJIHOVO ZNAČENJE

od srca – iskreno, srdačno, s radošću, bez zazora (reći, primiti)

otvorena srca – dobronamjerno, bezazleno, čisto (govoriti, prihvatiti)

biti bez srca – bezosjećajna i sebična osoba            

biti dobra (meka) srca – suosjećajna i dobra osoba

biti bez srca i duše – gruba, ohola i nemilosrdna osoba

dirnuti koga u srce – biti ganut, potresen; taknuti koga do srce ili duše

imati srca (za što) – odnosi se: na hrabre, milosrdne, sućutne, velikodušne… 

nemati srca – odnosi se na: grube, škrte, podrugljive, sebične, ohole…

iz dubine srca – cijelim svojim bićem ili dušom 

ležati kome na srcu – brinuti se i skrbiti o kakvoj osobi (ne mora biti rodbina)

nositi dijete pod srcem – trudnica; izraz poštovanje prema ženi – nositeljici života

pao mu je kamen sa srca – oslobodio se brige ili straha

primiti k srcu – posve razumjeti ili osjećati; upamtiti 

reći iz (od) srca – izreći iskreno, otvoreno, ne sustežući se 

ruku na srce – iskreno, otvoreno priznati što o drugomu ili sebi

probosti srce – nanijeti komu najveću duševnu bol

sad mi je srce na mjestu – sada sam u miru, zadovoljstvu; ispunjena mi je želja

slomiti komu srce – učiniti koga nesretnim, iznevjeriti koga

prirasti za srce – biti s kime prisan, blizak, prijateljevati blizak; 

steže mi se srce – brinem se za dragu osobu, strah me je, hvata me zebnja 

teška srca – nerado, s mukom, teškom odlukom

to para srce – to nanosi duševnu bol

hraniti guju na srcu – vjerovati i voljeti osobu koja te iskorištava ili izdaje       


Na ustima med, a u srcu jed.

Daleko od očiju, daleko od srca.

Dok srce ne zaboli, oko ne zaplače.

Ne valja svašta k srcu primati.

Ako oko ne vidi, srce ne žudi.

Gdje tuče srce, usta govore.

Što u srcu, to na jeziku.

Srce mu u ustima.

Na kraj srca.

 I muha ima srce.

Mrko lice, dobro srce.

Lice vara, srce valja.

Srce tvrđe od kamena.

Pune oči, prazno srce.

Sjelo mu je srce na mjesto.

Mirno srce tančac[1] vodi.

Po’ tuge odloži ko se srcu istuži.

Da je srce od gvožđa, zlato bi ga razlupalo.

Čovjek teško probavlja što mu k srcu ne ide.

Boj ne bije svijetlo oružje nego srce u junaka.

Ne gleda Bog na kaljave noge, već na čisto srce.

I od znana zelja zaboli glava, od neznana i srce i glava.

Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago.

[1] tančac:  ples, kolo (znak zajedništva i radosti).


Poticaj za iskazivanje osjećaja i stavova

Odakle vam je poznat izvor rečenice: Učini srce moje po srcu svome;kako tumačite značenje te rečenice?

Zacijelo ste uočili kako ova pjesma nema ni naslova ni razgodaka (interpunkcijskih znakova), da je svaki stih napisan velikom početnim slovom. Što je, po vašemu mišljenju, razlog tome?

Uočite stihove u kojim je doslovno značenje i one u kojima je značenje preneseno. Obrazložite svoj izbor.

U svakoj se poslovici spominje srce, uočite barem tri različita značenja riječi srce u tim poslovicama.

Neka na stranicama https://biblija.ks.hr/ učenici potraže biblijske knjige u kojima je riječ srce te preslikaju redak koji im se svidi, potom „svojim retkom“ urede razredni pano – da ih „srce“ dočeka početkom iduće školske godine.https://www.enciklopedija.hr/clanak/corak-zeljka


dr. sc. Nada Babić

Share Post