Dobro došli na portal Mreže Riječi

Nada Kesterčanek-Vujica


Molitva uz more

Za Hrvatsku te dragu molim,

Madono, kraljice mora,

Tu patnicu tužnu i lijepu

S tisuću krvavih bora.


Prospi sunčevo zlato nad njom,

Nek se otvore širom svi prozori;

Nek urode loze vinove

I žito drago dozori.


I još te molim u crkvi ovoj 

Prepunoj tropskih aroma, 

Madono, kraljice mora, 

Povrati joj sinove doma. 


GRAĐA ZA VJEROUČITELJE

O pojmovima

  • MADONA

U zapadnoeuropskoj kršćanskoj tradiciji Madona je drugo ime za Majku Božju, za Isusovu  majku Mariju. To je svojevrsna odmilica, tj. riječ od milja koje izvire samo iz ljubavi i dragosti, kao čin bliskosti i najprisnije povezanosti. U značenju riječi madona latinske su riječi: mea domina, one doslovno znače: moja gospodarica, kraće: moja gospođa. Nije teško povezati latinske riječi dominus (gospodin) i domina (gospođa): kad se te riječi napišu velikom početnim slovom, one postaju imenima kojima se obraćamo Gospodinu (Ocu, Sinu, Duhu Svetomu) i Gospi (majci Isusovoj). Riječ Madona postala je međunarodnicom (internacionalizmom), te se u likovnoj i drugim umjetnostima odnosi uvijek na Majku Božju. Na talijanskomu  Nostra Signora, francuskom  Notre Dame, španjolskom Nuestra Señora, engleskom Our Lady, u njemačkomu Unsere Liebe Frau itd.

Zahvaljujući stranim hodočasnicima u Međugorje koji su prihvativši i izgovarajući hrvatsko ime za Majku Božju, riječ Gospa postala je svojevrsnom katoličkom međunarodnicom.  

Bonaventura Duda piše kako su bibličari nastojali odgonetnuti značenje imena Isusove majke: na hebrejskomu je to ime Mirjam, na aramejskomu – jeziku Isusova vremena – to ime glasi Mariam, a pokazalo se da to ime također ima korijen u egipatskom, i sirskom jeziku. Tako u staroegipatskomu skup suglasnika mrj/mrjt znači voljen(a) od Boga, a hebrejska bi inačica u drugomu dijelu imena Mirjam podrazumijevala značenje Bog (-jam od -jah), tj. voljena od Jahve. Mirjam je ime Mojsijeve sestre, a značenje se njezina imena povezivalo s korijenom mar što znači gorak jer je i sudbina u faraonovu ropstvu gorka. Duda navodi kako se u prepisivanju drevnoga himna Mariji Zdravo Zvijezdo

mora dogodio propust: umjesto maris stilla (tj. kapljica mora), prepisalo se maris stella (tj. zvijezda mora), no to bi i hebrejski moglo značiti zvijezda mora (meir – zvijezda, jam – more). Aramejska pak inačica u sebi ima Mar što znači Gospodin, što je očito u starokršćanskom vapaju ili pokliku Marana-tha (Gospodine naš, dođi!) pa sveti Jeronim stoga kaže kako „Marija sirski znači Gospođa.“ Na koncu Duda zaključuje da se značenja inačica Marijinih imena mogu u hrvatskomu izreći imenima: Zvjezdana, Bojana, Pelina, Draga, Mila, Bogumila i Višeslava.

  • MATI, MAJKA

Simbolika majke ponajprije uključuje život, živodajnost. Od latinske riječ materia (znači: drveni dio stabljike, srž, tvar) nastala je riječ za majka: mater. Uza riječ majka ili mater veže i zemlja i more kao svojevrsne slike maternice: raste se u vodi i rađa se iz nje, raste na zemlji i vraća se u nju. U obama prostorima raste se i živi; i obadva se napuštaju. Koliko je u različitim uljudbenim krugovima majka okvir sigurnosti i topline, isto je toliko i izvor nesigurnosti i tlačenja. 

Tek će Djevica iz Nazareta, majka Utjelovljene Riječi, ostvariti savršeno majčinstvo: u potpunu skladu sa savršenom ljubavlju. Od samih početaka kršćanstva to je podjednako osjećao kršćanski puk, kao i crkveni oci koji su o tome zanosno pisali oslikavajući riječima i govoreći slikama.


O hrvatskom jeziku 

  • FRAZEMI I NJIHOVO ZNAČENJE

biti komu i otac i majka – biti osloncem, velikodušnim, milosrdnim

dojiti dvije majke – izvlačiti korist s više strana 

jedna je majka – poštuj majku kakva god da jest: dala ti je život  

miriše još na materino mlijeko – tko neiskusan, nedorastao, 

od zla oca i gore matere – neodgovorna, zapuštena i loša osoba

pijan kao majka (zemlja) – onaj tko ne zna što čini: vrlo pijan

tuđa majka – maćeha


  • POSLOVICE     

Bolje je oca ženiti nego mater udavati.

Bježanova majka pjeva, Stojanova plače.

Blago sinu na majčinu krilu, a narodu na ognjištu milu

Dijete za ruku, majku za srce.

Gledaj mater, ženi kćer.

Gol ko od majke rođen.

Majku i Bog ima.

Majka rodila, majka liječila

Umiljato dijete dvije majke doji.


 Uz razgovor s učenicima

  • Poticaj za iskazivanje osjećaja i stavova

Pročitajte pjesmu dvaput, oba puta naglas, potom zaključite:

  1. što je pjesnikinju ponukalo na molitvu
  2. zašto se Majci Božjoj obraća riječju Madona, ne uobičajenijim hrvatskim nazivima ili zazivima Majke Božje
  3. u kojemu je povijesnom vremenu riječ
  4. u kojoj je strofi (kitici) ključni dio pjesnikinjine molitve?

Obrazložite svoje zaključke.

 Pročitajte oba članka o pjesnikinjinu životu pa opet pročitajte pjesmu, ovaj put – u sebi, zamislite sebe u pjesnikinjinu vremenu i prostoru.


O pjesnikinji 

https://enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=31309