Dobro došli na portal Mreže Riječi
HomePosts Tagged "svijet oko nas"

svijet oko nas Tag

U digitalnom dobu u kojem živimo, sve veći broj ljudi koristi internet te društvene mreže kao način komunikacije i interakcije s drugima. Međutim, s rastom digitalne povezanosti, javlja se i nova opasnost – cyberbullying. Elektroničko nasilje ili cyberbullying je svaka komunikacijska aktivnost putem interneta, videa

Zgoda koje se često sjetim u raznim kontekstima priča je iz jednoga mjestašca u Dalmatinskoj zagori blizu Splita. Otac je, naime, kaznio jednoga od trojice sinova tako što mu je ostavio gomilu beskorisne zemlje uz more, dok je ovim pravim sinovima dodijelio eldorado na obroncima

I uze kruh, zahvali, razlomi i dade im govoreći: »Ovo je tijelo moje koje se za vas predaje. Ovo činite meni na spomen.« Tako i čašu, pošto večeraše, govoreći: »Ova čaša novi je Savez u mojoj krvi koja se za vas prolijeva.« (Lk 22, 20) Tragovima

U želji da ostvare bržu i jednostavniju komunikaciju, dvojica programera, Jan Koum i Brian Acton, koriste svoje vještine kako bi ubrzali slanje sadržaja među korisnicima iPhonea koji od 2008. započinje s implementacijom mobilnih aplikacija. Uvidjevši potencijal koji aplikacije imaju, dvojac 2009. pokreće prvu verziju Whatsappa.